Dziesiątki tysięcy osób w całej Polsce wyszło dziś na ulice miast w ramach tzw. czarnego protestu. Polki i Polacy pokazali w ten sposób swój sprzeciw wobec zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji. W Warszawie Plac Zamkowy zalany został przez tłumy ludzi.

Chciałbym bardzo podziękować Panu z Domu Literatury na ulicy Krakowskie Przedmieście 87/89, który pozwolił mi wejść na balkon fundacji i zrobić z niej kilka zdjęć, a także nakręcić film pokazujący obraz tego, co wydarzyło się dziś na Placu Zamkowym.