Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Praktycznie cały kwiecień (a może i dłużej, bo straciłyśmy już rachubę czasu) przesiedzieliśmy w domach, pracując zdalnie i zdalnie się ucząc. Online odbywały się także egzaminy końcowe, w tym obrony licencjatów i prac magisterskich. Czy tak już zostanie na zawsze i po wakacjach nauka odbędzie się w podobnym trybie? Czy musimy przyzwyczaić się do realiów „nowej normalności”? Cóż, jak życie pokazało, niczego nie można być już pewnym na 100% (zwłaszcza, że chodzą słuchy o drugiej fali pandemii, która ma nadejść jesienią...), co nie znaczy, że nie można planować. Nawet trzeba. I jeśli chodzi o edukacje wyższą są już pierwsze decyzję. Oficjalny komunikat w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 wydał Uniwersytet Jagieloński oraz Uniwersytet Warszawski. Plany tych uczelni są bardzo podobne, dlatego można się spodziewać, że pozostałe placówki pójdą za ich przykładem. 

Najlepsze uczelnie w Polsce. Gdzie studiować medycynę, dziennikarstwo czy psychologię? Zobaczcie Ranking Kierunków Studiów 2020 >>>

Co ze studentami jesienią? Uniwersytet Warszawski ogłosił, jak będą wyglądały zajęcia w semestrze zimowym 

Studenci nie muszą już dłużej zastanawiać się, jak będą wyglądały zajęcia w nadchodzącym semestrze. Oczywiście każda uczelnia wyższa ma własne ustalenia, ale powszechnym rozwiązaniem jest połączenie nauczania stacjonarnego i zajęć zdalnych. – Są rzeczy, których nie da się przenieść do sieci. Uniwersytet nie jest szkołą internetową, organizującą różne kursy. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW na oficjalnej stronie placówki. Dlatego wykłady będą przeprowadzane online, natomiast zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane stacjonarnie – studenci zostaną podzieleni na małe grupy. – Sala wykładowa, w której mają być zachowane odległości 1,5 m czterokrotnie zmniejsza swoją pojemność, jeśli chodzi o miejsca dla studentów – tłumaczy rektor UW. Ze względu na zamieszanie spowodowane pandemią koronawirusa, przesunięciem matur i innymi problemami, Uniwersytet Warszawski rozpocznie semestr 15 października 2020 roku. 

Jest decyzja Uniwersytetu Jagielońskiego w sprawie organizacji studiów w semestrze zimowym 2020/21 w związku z koronawirusem!

„W wyniku ustaleń podjęto decyzję, że kształcenie prowadzone będzie, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech wymienionych form:

1. kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego – studenci uczestniczyć będą w zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr i co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie;

2. kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego – organizacja zajęć nie wymusza uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr;

3. kształcenia zdalnego – można przeczytać w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki w dniu 28 lipca 2020 roku (nie dotyczy to jednak Collegium Medicum), z czego jednoznacznie wynika, że nauka w semestrze zimowym nie będzie się odbywać do końca w normalnych warunkach, jak jeszcze w roku ubiegłym, a oprócz zajęć stacjonarnych odbywać się będą także zajęcia online (i jest to niezależne od tego, którego roku studiów dotyczy).

W jakich proporcjach? Ze szczegółowego dokumentu (który znajdziecie, klikając w link znajdujący się poniżej) wynika, że przeważać będą zajęcia w trybie stacjonarnym, choć – jak napisano – może się to zmienić i uzależnione będzie od panującej sytuacji w kraju i związanych z nią zaleceń epidemiologicznych.

„Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego” – czytamy. I podejrzewamy, że tak to będzie wyglądało także w przypadku innych uczelni wyższych. Czekamy na kolejne oficjalne komunikaty. Stay tuned! Stay safe!