Jak będą wyglądały studia w semestrze zimowym 2020/21? Czy po wakacjach wrócimy na uczelnie? Pierwszy uniwersytet ogłosił decyzję w tej sprawie

Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Praktycznie cały kwiecień (a może i dłużej, bo straciłyśmy już rachubę czasu) przesiedzieliśmy w domach, pracując zdalnie i zdalnie się ucząc. Online odbywały się także egzaminy końcowe, w tym obrony licencjatów i prac magisterskich. Czy tak już zostanie na zawsze i po wakacjach nauka odbędzie się w podobnym trybie? Czy musimy przyzwyczaić się do realiów „nowej normalności”? Cóż, jak życie pokazało, niczego nie można być już pewnym na 100% (zwłaszcza, że chodzą słuchy o drugiej fali pandemii, która ma nadejść jesienią...), co nie znaczy, że nie można planować. Nawet trzeba. I jeśli chodzi o edukacje wyższą są już pierwsze decyzję. Oficjalny komunikat w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 wydał właśnie pierwszy uniwersytet – Uniwersytet Jagieloński, który, jak doskonale wiecie, znajduje się w Krakowie.

Najlepsze uczelnie w Polsce. Gdzie studiować medycynę, dziennikarstwo czy psychologię? Zobaczcie Ranking Kierunków Studiów 2020 >>>

Jest decyzja Uniwersytetu Jagielońskiego w sprawie organizacji studiów w semestrze zimowym 2020/21 w związku z koronawirusem!

„W wyniku ustaleń podjęto decyzję, że kształcenie prowadzone będzie, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech wymienionych form:

1. kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego – studenci uczestniczyć będą w zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr i co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie;

2. kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego – organizacja zajęć nie wymusza uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr;

3. kształcenia zdalnego – można przeczytać w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki w dniu 28 lipca 2020 roku (nie dotyczy to jednak Collegium Medicum), z czego jednoznacznie wynika, że nauka w semestrze zimowym nie będzie się odbywać do końca w normalnych warunkach, jak jeszcze w roku ubiegłym, a oprócz zajęć stacjonarnych odbywać się będą także zajęcia online (i jest to niezależne od tego, którego roku studiów dotyczy).

W jakich proporcjach? Ze szczegółowego dokumentu (który znajdziecie, klikając w link znajdujący się poniżej) wynika, że przeważać będą zajęcia w trybie stacjonarnym, choć – jak napisano – może się to zmienić i uzależnione będzie od panującej sytuacji w kraju i związanych z nią zaleceń epidemiologicznych.

„Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów, i podaje do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ o przejściu na formę wyłącznie kształcenia zdalnego” – czytamy. I podejrzewamy, że tak to będzie wyglądało także w przypadku innych uczelni wyższych. Czekamy na kolejne oficjalne komunikaty. Stay tuned! Stay safe!