Przeprowadź inwentaryzację

W przyjaźni liczy się jakość, a nie ilość. Znasz setki osób, ale nie wszystkie relacje jesteś w stanie pielęgnować w równym stopniu. Dlatego ważne, żeby zdawać sobie sprawę, które są najważniejsze – kto jest przyjacielem, a kto po prostu znajomym, komu należy się więcej uwagi, w czyim towarzystwie najbardziej chcesz przebywać.

Ćwiczenie: Spisz na kartce imiona osób, które przychodzą ci na myśl, gdy słyszysz słowo: „przyjaciel”.

Zrób bilans zysków i strat

Dobre i trwałe relacje są wzajemne. Obie osoby dają coś od siebie, obie też zyskują. Ten zysk może rozciągać się w czasie, ale rachunek musi być wyrównany. Jeśli tak nie jest, pojawiają się frustracja i poczucie niesprawiedliwości, co w skrajnych przypadkach może się zakończyć nawet rozpadem znajomości.

Ćwiczenie: Zastanów się, ile wnosisz do ważnych dla ciebie relacji. Czy dajesz tyle samo, ile bierzesz? Czy czujesz, że w waszych relacjach zachowana jest równowaga? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiesz przecząco, oznacza to, że ktoś dominuje w relacji (być może to fałszywa przyjaźń?). Jeśli to ty jesteś bardziej absorbująca, postaraj się dać więcej przestrzeni przyjaciołom. Jeżeli jest odwrotnie, powiedz im o tym.

Buduj pozytywne emocje

Miłosz Brzeziński, mój guru od relacji, w swojej książce Głaskologia twierdzi, że każdy związek ma swój dzbanuszek na czekoladę. Jest to zbiorniczek na dobre wspomnienia, pozytywne emocje, które łączą dwie osoby. Im dzbanuszek jest pełniejszy, tym łatwiej przetrwać trudniejsze momenty, kiedy głównie się z niego upija. Dlatego warto mocno dbać o relacje w okresie ich świetności – wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że przetrwacie kryzys, który na pewno kiedyś przyjdzie.

Ćwiczenie: Staraj się, żeby czas spędzany z przyjaciółmi był jakościowy, celebrujcie go, by każde spotkanie owocowało pięknymi wspomnieniami.

Doceniaj przyjaciół

Kiedy ostatnio powiedziałaś swojej przyjaciółce, za co ją cenisz? Kiedy usłyszałaś to od niej? W codziennym zabieganiu wydaje się to mało istotne, ale to jedna z tych rzeczy, które napełniają dzbanuszek czekoladą.

Zobacz także:

Ćwiczenie: Wspólnie z przyjaciółką wypiszcie na kartce po trzy cechy, które najbardziej w sobie cenicie nawzajem. Przeczytajcie je na głos i rozwińcie w kilku zdaniach, co macie na myśli i dlaczego akurat te cechy są ważne. Nie tylko umocni to waszą relację, ale też pozwoli spojrzeć na siebie oczami przyjaciółki. Powtarzajcie to zadanie co jakiś czas – może się okazać, że cechy, które w sobie najbardziej lubicie, zmieniają się sukcesywnie.

6 najlepszych podcastów dla dziewczyn >>>

Nie zapominaj o znajomych

Przyjaźnie są bardzo ważne, ale nie da się przyjaźnić ze wszystkimi. Codziennie spotykamy wiele interesujących osób, z którymi warto utrzymywać ciepłe relacje koleżeńskie. O takie relcje też trzeba dbać. Na pewno masz koleżankę, z którą na imprezie jest zawsze najzabawniej, i taką, z którą najlepiej rozmawia się o kinie, z pewnością też znasz kogoś, komu możesz zaufać w kwestiach zawodowych. I choć nie nazwałabyś ich przyjaciółkami, to przebywanie z nimi sprawia ci zwyczajną przyjemność. Przypomnij sobie wszystkie koleżanki do zadań specjalnych.

Bądź systematyczna

Systematyczność w podtrzymywaniu relacji to podstawa. O ile z przyjaciółmi zazwyczaj jest łatwiej, bo kontakt jest naturalnie intensywniejszy, o tyle łatwo zapomnieć o znajomych. Dlatego robię sobie „rozpiskę ziomeczków”. Swoich znajomych dzielę na kategorie ze względu na to, skąd się znamy lub jaka jest główna oś tej relacji, np. znajomi z pracy, znajomi z zajęć sportowych, ze szkoły itd. Zaznaczam w rozpisce, kiedy ostatnio się kontaktowaliśmy, odnotowuję ważne wydarzenia z ich życia. Dzięki temu wiem, kiedy znowu powinnam się odezwać.

Ćwiczenie: Stwórz własną „rozpiskę ziomeczków”! Przygotuj listę osób, na utrzymywaniu kontaktu z którymi ci zależy. Ustal też satysfakcjonującą częstotliwość tego kontaktu. Dla jednych to będzie telefon czy wiadomość raz na miesiąc i spotkanie średnio co kwartał, w przypadku bliższych znajomych rozmowa co tydzień i spotkanie co miesiąc.

Słuchaj i pytaj

Bądź uważna, gdy przyjaciele opowiadają ci o swoich sprawach, powierzają swoje problemy albo dzielą się sukcesami. Słuchaj i zadawaj pytania. Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się u twoich przyjaciół, a na pewno odpłacą się tym samym. Choć budowanie i pielęgnowanie relacji bywa trudne i na pewno czasochłonne, to zdecydowanie warto. Relacje uczą nas, rozwijają, zmieniają na lepsze. Nic nie zastąpi obecności i pomocy innych osób w sytuacjach trudnych i kryzysowych, a takie zdarzają się każdemu. Żeby móc liczyć na wsparcie, trzeba dawać to samo, bo reguła wzajemności nigdzie nie działa mocniej niż w przyjaźni.

Jak radzić sobie z kompleksami? Pytamy eksperta! >>>