Stare imiona polskie dla chłopców - Bogdan, Mirosław, Sławomir

Imiona starodawne posiadają swój niebanalny urok. Typowe dawne imię posiada swoje znaczenie, według którego możemy dokonać właściwego wyboru miana osobistego.

Bogdan, Mirosław i Sławomir stanowią imiona słowiańskie, które wywodzą się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej. Są to imiona staropolskie. Każde z nich posiada charakterystyczne znaczenie.

Imię Bogdan to złożone, dwuczłonowe imię staropolskie, stanowiące relikt imion pogańskich ze wczesnego średniowiecza używane przez Słowian. Składa się z dwóch wyrazów: "Bóg" oraz "dan" (co znaczy "dany"). Można zatem wywnioskować, że imię to oznacza "dany przez Boga" bądź "Bogu oddany".

Jaki charakter przypisywany jest Bogdanowi? Jest on osobą energiczną, dynamiczną, a także przedsiębiorczą. Zdarza mu się działać lekkomyślnie. Jest niezwykle pewny siebie i dąży do celu za wszelką cenę. Wbrew temu, co pokazuje na zewnątrz, jest on typem zamkniętym w sobie, który skrywa własne wnętrze przed innymi. Ma wielu zaufanych przyjaciół, którym w razie potrzeby doradza i zawsze ich wysłuchuje.

Bogdan docenia życie rodzinne i jest wierny w uczuciach. W małżeństwie okazuje miłość oraz zrozumienie.

Imieniny Bogdana są obchodzone: 6.02, 19.03, 17.07, 31.08, 02.09, 09.11. Jednak najbardziej popularna data to szósty luty.

Mirosław to imię staropolskie dwuczłonowe, złożone z członów "miro" (staropolskie "mir", "mier" oznacza "pokój, przyjaźń, bezpieczeństwo") oraz "sław", czyli "sława". Oznaczało ono prawdopodobnie „ten, który zdobywa sławę poprzez zaprowadzenie porządku, pokoju” bądź "ten, który sławi pokój".

Zobacz także:

Mirosław obchodzi imieniny 26 lutego.

Jest to mężczyzna energiczny, posiadający wiele talentów i zdolności. W młodości szalony, nie da się nudzić w jego towarzystwie. Późno dojrzewa do założenia rodziny, ale partnerkę życiową kocha do szaleństwa. Jest niezależny, ale nie lubi samotności - najlepiej czuje się w towarzystwie innych ludzi. Wykazuje wrodzony obiektywizm.

Sławomir jest staropolskim imieniem dwuczłonowym, składającym się z członów "sławo" ("sława", "czcić") oraz "mir" ("pokój, przyjaźń, bezpieczeństwo"). Sławomir oznacza więc tego, który zdobywa sławę poprzez zachowanie pokojowe.

Imieniny Sławomira są obchodzone 5 listopada.

Jest to człowiek inteligentny oraz chętnie podejmujący nowe wyzwania. Jest jednocześnie analityczny i artystyczny. Sławomir nie przepada za samotnością - to typ człowieka towarzyskiego i wiernego przyjaciela.

W miłości wykazuje pragnienie adoracji i sam często zaskakuje swymi pomysłami ukochaną. Sam również potrafi dowartościować wybrankę swojego serca i ją uszczęśliwić.

Stare imiona polskie dla chłopców - Jaromir, Radomir, Witosław

Jaromir to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Jest ono złożone z dwóch członów: "Jaro" ("surowy, ostry") oraz "mir" ("pokój"). Imię to nie posiada jednoznacznego znaczenia. Często tłumaczy się je jako: krzepki, jary, dzielny.

Imieniny Jaromira są obchodzone 11 kwietnia, 28 maja, 24 września.

Jaromir to osoba temperamentna i przebojowa, a jednocześnie potrafiąca zachowywać zimną krew i spokój w trudnych sytuacjach. Jest człowiekiem odważnym i śmiałym, a przy tym skrajnym indywidualistą. Posiada mocny charakter, jest pamiętliwy i lepiej mieć w nim przyjaciela niż wroga.

Radomir stanowi staropolskie, słowiańskie imię męskie składające się z członów "Rad" ("cieszyć się, być zadowolonym" lub od "radzić" - "troszczyć się) oraz "mir" ("dobro, pokój"). Tłumaczy się je często jako: "ten, który troszczy się o pokój".

Imieniny Radomira są obchodzone 28 stycznia i 3 lipca.

Ten człowiek lubi wyróżniać się w tłumie i zwracać na siebie uwagę. Wykazuje zdolności analityczne i dobrą pamięć. Uwielbia rywalizację i chętnie dąży do sukcesu. Sprawdza się w zawodach, które wymagają niezawodnej pamięci i analitycznego podejścia do problemów.

Witosław stanowi męskie imię staropolskie, składające się z członów: "Wit(o)" - "pan, władca" oraz "sław" - "sława". Prawdopodobnie znaczenie imienia wykazuje na charakter życzący i brzmi: "ten, który będzie panem".

Imieniny Witosława są obchodzone 15 czerwca.

Witosław to człowiek zdeterminowany, a także wytrwale dążący do celu. Jest rycerski i odważny, choć jednocześnie leniwy i dominujący. U Witosława zauważalna jest duma oraz szlachetność, ale także pewna wyniosłość, co czasem zniechęca otoczenie. To także człowiek niezwykle szczodry i hojny.

Stare imiona polskie dla chłopców - Wojciech, Bogusław, Włodzimierz

Wojciech stanowi męskie imię staropolskie o pochodzeniu słowiańskim. Składa się ono z dwóch członów: "woj" - "wojownik" oraz "ciech" - "cieszyć się, radość". Posiadało ono zatem znaczeń: "cieszący się wojownik", "ten, który cieszy jako żołnierz", "ten, któremu walka sprawia radość".

Imieniny Wojciecha są obchodzone 23 kwietnia.

Wojciech to człowiek wytrwale podążający do celu, idący prostą drogą. Nie dotykają go problemy metafizyczne. Wykazuje naturę introwertyka. Jest mężczyzną praktycznym oraz pewnym siebie. Lubi towarzystwo ludzi, ale traktuje ich z pewnym dystansem i nieufnością.

Bogusław to staropolskie, złożone imię dwuczłonowe, składające się z członów: "Bogu" - "Bóg, Boga", ale też "dola, szczęście" oraz "sław" - "sława". Prawdopodobnie pierwotnie znaczyło "tego, który sławi los", a z czasem "sławiącego Boga".

Imieniny Bogusława są obchodzone 22 marca, 18 kwietnia, 29 kwietnia, 1 lipca, 23 września i 18 grudnia.

Bogusław to mężczyzna świadomy swoich możliwości, pracowity, ambitny i szczery. Potrafi korzystać z życia i z chwili. Wykazuje duże oddanie swojej rodzinie. Jest osobą wrażliwą, wykazującą pewien altruizm. Nieufnie podchodzi do nowych ludzi i starannie dobiera sobie przyjaciół.

Włodzimierz jest męskim imieniem słowiańskim. Składa się z dwóch członów: "włodzi" - "panuje" oraz "mierz" - pochodzące z dawnego "mir" - "pokój". Włodzimierz oznacza dzielnego władcę, który zyskał sławę przez pokojowe władanie.

Imieniny Włodzimierza są obchodzone 16 stycznia, 12 czerwca, 15 lipca i 11 sierpnia.

Włodzimierz jest osobą groźną, choć jednocześnie wrażliwą na bolączki świata. Bardzo dokładnie podchodzi do podejmowanych przez siebie wyzwań. Jest on typem towarzyskiego gawędziarza. Ma duże powodzenie u płci przeciwnej, jest bowiem pełen osobistego uroku i posiada znakomite poczucie humoru.

Stare imiona polskie dla chłopców - Jarosław, Stanisław, Zbigniew

Jarosław stanowi imię słowiańskie, które oznacza kogoś, kto ma "mocną, silną sławę".

Jarosław obchodzi imieniny 21 stycznia, 25 kwietnia, 7 czerwca, 24 czerwca, 1 sierpnia, 27 listopada.

Jarosław jest człowiekiem ambitnym oraz przedsiębiorczym, wykazuje także spore zdolności intelektualne. Jest także niezwykle wytrwały oraz pewny siebie. Niestety bywa arogancki i może się uważać za lepszego od innych, przez co nie ma zbyt wielu przyjaciół.

Stanisław to imię staropolskie o pochodzeniu słowiańskim. Składa się z dwóch członów: "Stani" - "stać, stanąć, stać się" oraz "sław" - "sława". Oznacza zatem tego, który jest sławą swojego rodu.

Imieniny Stanisława są obchodzone 5 maja, 8 maja, 18 września i 13 listopada.

Stanisław często odnosi sukcesy zawodowe. Jest bowiem pewny siebie, pracowity oraz konsekwentny w działaniu. Ma duże powodzenie u płci przeciwnej i jest lubiany przez ludzi. Bardzo dobrze sprawdza się w roli męża, pana domu i ojca.

Zbigniew to imię o pochodzeniu słowiańskim. Składa się z dwóch członów: "zby" - "zbyć się, zbyć, pozbyć się" oraz "gniew" - "gniew". Możliwe, że oznaczało tego, który pozbył się gniewu.

Imieniny Zbigniewa są obchodzone 17 lutego, 17 marca, 1 kwietnia, 7 czerwca, 10 października i 10 grudnia.

Zbigniew to dumny awanturnik oraz człowiek czynu. To mężczyzna sprawiedliwy i pracowity. Jego pewność siebie graniczy niekiedy z arogancją. Zbigniew nie przepada za samotnością, ceni sobie przyjaźnie. Nie ma możliwości, aby go oszukać czy wykorzystać.

Stare imiona polskie dla chłopców – Kazimierz, Tadeusz, Przemysław

Kazimierz to imię słowiańskie, na które składają się dwa człony. Pierwszy człon od czasownika kazić, który oznacza niszczyć albo kazać. Drugi natomiast to rzeczownik mir, który oznacza pokój. Z tego powodu imię Kazimierz tłumaczy się jako nakazujący pokój.

Kazimierz obchodzi imieniny 4 marca, 22 marca i 12 czerwca.

Kazimierz z natury jest osobą bardzo serdeczną i rodzinną. Wobec obcych osoby o tym imieniu są dużo milsze niż dla swojego najbliższego otoczenia. Kazimierza charakteryzuje także niezwykłe poczucie humoru. Jego anegdoty i żarty oraz drobne psikusy sprawiają, że ludzie dobrze czują się w jego towarzystwie. Kazimierz ma jednak także drugie oblicze. Jest osobą zadziorną, a swoje zamiłowanie do płatanie figli potrafi wykorzystać nie tylko w celu rozbawienia kogoś.

Tadeusz najprawdopodobniej może mieć dwa źródła pochodzenie. Jedni uważają, że wywodzi się od hebrajskiego słowa taddai, które można tłumaczyć jako odważny i mądry. Z drugiej jego korzenie mogą mieć związek z aramejskim słowem thad-daj, które oznacza mężczyznę o szerokim torsie.

Tadeusz obchodzi imieniny 11 maja, 25 października i 28 października

Tadeusz to osoba, które jest bardzo drażliwa na swoim punkcie. Uwagi i żarty dotyczącego bezpośrednio niego nie są przyjmowane z uśmiechem i zadowoleniem. To nie zmienia jednak faktu, że Tadeusz jest bardzo towarzyski. Lubi spędzać czas w towarzystwie i otaczać się przyjaznymi ludźmi, którzy nie będą testowali jego wrażliwości dotyczącej własnej osoby.

Przemysław to imię pochodzenia słowiańskiego. Znane są dwie teorie jego powstania. Pierwsza upatruje jego źródła w połączeniu wyrazów „prze” i „mysł” od „myśleć”, co daje w efekcie osobę, która żyje w sposób przemyślany, jest bystra oraz pomysłowa.

Przemysław obchodzi imieniny 13 kwietnia, 4 września, 10 października i 30 października.

Przemysław to osoba sprytna i zaradna, co bardzo pozytywnie przekłada się na jej relacje z innymi ludźmi. Zna się na negocjacjach i potrafi łagodzić spory. Do tego Przemysła potrafi zabłysnąć w towarzystwie swoją inteligencją. Trafne riposty i zabawne żarty na poziomie to w jego przypadku naturalna reakcja na spotkania ze znajomymi lub nawet te zawodowe.