Uniwersytet Warszawski od lat pozostaje w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. W tym roku w rankingu magazyny Perspektywy wyprzedził go co prawda Uniwersytet Jagielloński, ale rywalizacja między tymi dwoma uniwersytetami trwa od lat i doskonale pokazuje, gdzie młodzi ludzie chcą zdobywać widzę i wykształcenie. Kilka dni temu warszawska uczelnia podkreśliła, że nie zamyka się tylko na studentów z Polski. Zareagowała tym samym na niepokojące wydarzenia społeczno-polityczne na Białorusi, w związku z którymi jeszcze więcej Białorusinów może wyrazić chęć studiowania i rozwijania swojej kariery akademickiej w naszym kraju. UW uruchomiło w tym celu dodatkowy nabór, zadeklarowało stypendia oraz wsparcie dla naukowców zza wschodniej granicy.

Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci. Jakie są jego założenia i cele?

Uniwersytet Warszawski chce też być uczelnią, którą identyfikuje się w równością i różnorodnością płci. Uczelnia przyjęła właśnie Plan Równości Płci (Gender Equality Plan), czyli „dokument powstały w wyniku analizy potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk w instytucjach zagranicznych”. Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez jakąkolwiek rodzimą uczelnię. Najważniejsze cele Planu Równości Płci to „zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności, wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet, zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich, ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym, zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci: w przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.”


Zobacz także: 8 polskich uczelni wśród najlepszych na świecie! Które szkoły wyższe zostały wyróżnione w międzynarodowym rankingu?
 

UW staje do walki z dyskryminacją 

Wraz z prowadzeniem Planu Równości Płci UW zapewnia także wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej, która ma polegać na bezpiecznym zgłaszaniu, a także przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji. Tyczy się to zarówno osoby, która tej dyskryminacji doświadczyła, jak i kierownictwa jednostek. Jednym z priorytetów równościowych działań Uniwersytetu Warszawskiego jest też transparentna polityka wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych.

Plan Równości Płci (całość przeczytacie TUTAJ) przyjęty przez Uniwersytet Warszawski do strategia na lata 2020-2023, ale mamy nadzieję, że to dopiero dobry początek tego typu aktywności. A także, że inne polskie uczelnie wyższe pójdą w tym samym kierunku. Warto docenić przy okazji fakt, że w tym roku akademickim rekordowo dużo kobiet obejmie stanowisko rektora. Będzie to 12 nazwisk na takich uczelniach jak m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Koszalińska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy czy Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi. 


Zobacz także: Co ze studentami jesienią? Wiemy, jak będą wyglądały zajęcia na uczelniach w nadchodzącym semestrze