System depozytowy to sposób bezpośredniego zwrotu opakowań, który zapewnia efektywny recykling i umożliwi przedsiębiorcom produkcję nowych opakowań z tych już zebranych. Wraz z innymi producentami zabiega o to firma Żywiec Zdrój. Na czym to wszystko polega?

Założenie

Jest proste. Do ceny określonych produktów w opakowaniach jednorazowych doliczana jest opłata depozytowa, którą konsument może później odzyskać, oddając puste opakowania do punktów zwrotu. Taki system z powodzeniem sprawdził się np. w Norwegii i na Litwie.

Jak to powinno działać?

Ważne są prawne regulacje zakładające powszechność i obligatoryjność tego systemu dla wszystkich producentów opakowań napojowych. Wyeliminuje to ryzyko chaosu i konkurowania. System powinien być nadzorowany przez państwo, a operatorem powinna być spółka non-profit.

Czy to dodatkowy koszt?

Zgodnie z optymalną dla Polski metodą wprowadzenia systemu, zaprezentowaną przez Żywiec Zdrój (spółkę DANONE), depozyt nie będzie składową ceny napoju — naliczony zostanie osobno do rachunku i zwrócony zaraz po tym, jak oddamy puste opakowanie.

Po co nam to?

Każdego roku na rynek w Polsce trafia ok. 200 tys. ton opakowań PET, jednak poziom recyclingu surowca jest relatywnie niski – ok. 50 %. System pozwoli zwiększyć go do 90%.

Ile zaoszczędzimy?

Z wyliczeń firmy Żywiec Zdrój, lidera na rynku napojów bezalkoholowych, wynika, że oszczędność przy wprowadzeniu systemu depozytowego wyniosłaby nawet 65 mln euro rocznie dla Polski!

Zielone wyzwanie!

Wygospodaruj w domu miejsce na przechowywanie samych butelek typu PET ( po wodzie i napojach). Może np.
w lekkiej torbie ikeowej na dnie szaf y obok butów? Teraz zapewne wyrzucasz je do kontenera z plastikiem, ale w  niedługiej przyszłości będziesz mogła pójść z tą torbą do specjalnego automatu, oddać w nim butelki i odzyskać pieniądze.

Zobacz także: