Brak edukacji seksualnej rzutuje istotnie na życie młodych ludzi w Polsce. Wiąże się z lękiem przed seksem, mitami, stereotypami, stresem, niechcianymi ciążami czy infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Braki w seksedukacji ciągną się za nami przez całe życie. Nie potrafimy rozpoznawać naszych seksualnych potrzeb, rozmawiać o nich, pytać o zgodę na seks czy bronić swoich granic. Jednak rzetelna wiedza o seksualności obejmuje również mówienie o otwartości, szanowaniu inności, dążeniu do równości, walce z dyskryminacją. Niestety nasi rządzący nie są w stanie zapewnić w polskich szkołach programu edukacji o seksie z prawdziwego zdarzenia. Młode osoby zdane są na siebie, bo w rodzinnym domu seks wciąż bywa tabu. Dowiadują się więc o seksualności i cielesności z nie zawsze pewnych źródeł i potem rozprzestrzeniają te wiadomości między sobą. Bo – jak pokazują badania – to właśnie rówieśniczki i rówieśnicy są pierwszym źródłem informacji o seksie dla młodzieży.

Warsztaty z edukacji seksualnej, czyli kurs dla młodych działaczek i działaczy

Wobec tego Sexedpl i Levi’s postanowili działać. Zapewnić ludziom między 15. a 20. rokiem życia możliwość wzięcia udziału w trzydniowych warsztatach. 20 osób będzie miało możliwość szkolić się pod okiem najlepszych specjalistów i specjalistek z dziedziny psychologii i seksuologii, organizacji wydarzeń specjalnych czy znanych aktywistów. Uczestnicy i uczestniczki nauczą się podstaw edukacji seksualnej. Poznają również narzędzia, dzięki którym będą mogli podzielić się zdobytą wiedzą z innymi osobami w ich społecznościach lokalnych – co jest najważniejszym celem akcji – w realu, jak i w sieci. Ekspertki i eksperci z Sexedpl wesprą następnie uczestniczki i uczestników kursu w realizacji ich pomysłów.

Akcja Sexedpl i Levi’s – jak się zgłosić?

Zapisy na warsztaty Sexedpl i Levi’s trwają od 21 stycznia do 17 lutego 2021 roku. Aby wziąć w nich udział, należy odpowiedzieć na kilka pytań zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na www.sexed.pl. Spośród zgłoszeń zostanie wytypowanych 20 osób, które w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób podejdą do tematu propagowania edukacji seksualnej w swoich lokalnych społecznościach. 

Niezależnie od tego, czy pochodzicie z dużego czy małego miasta w Polsce, zachęcam wszystkich młodych ludzi do wzięcia udziału w rekrutacji i działania na rzecz lepszego dostępu do edukacji seksualnej. Bądź głosem w walce o swoje prawa – zaprasza do udziału w akcji Jeremy Leaf, prezes East Cluster, Levi Strauss & Co, marki, której przyświecają idee, takie ja równość, tolerancja i wolność, więc nie dziwi jej zaangażowanie w tak ważny projekt wraz z Sexedpl.

Ogromnie cieszę się na wspólną akcję z marką Levi’s. Wierzę, że zaangażowanie młodych ludzi do tego projektu pomoże nam jeszcze szerzej dotrzeć z rzetelnymi informacjami na temat edukacji seksualnej. Jak pokazują badania, głównym źródłem wiedzy o seksualności są rówieśnicy! – dodaje Anja Rubik, założycielka Fundacji Sexedpl. – Myślę, że jest to bardzo ważna akcja dla młodych ludzi, ponieważ zachęca i motywuje ich do działania i zmiany otaczającej nas rzeczywistości.