Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie zmieniające podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Według najnowszych wytycznych uczniowie i uczennice będą uczestniczyć w zajęciach ze strzelectwa. Warto przypomnieć, że przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowy w VIII klasie szkoły podstawowej i I klasie szkoły ponadpodstawowej (zarówno w liceum ogólnokształcącym, jak i technikum i szkołach branżowych I stopnia). Oznacza to, że styczność z bronią palną będą miały już 14-latkowie i 14-latki!

Zajęcia z nauki strzelania w szkołach – nowe rozporządzenie 

Rozporządzenie zmieniające podstawę programową przewiduje dwuletni okres przejściowy. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa z umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, repliki broni strzeleckiej, strzelnic wirtualnych lub laserowych w pełni obowiązywać będzie dopiero od roku szkolnego 2024/2025. W przypadku szkół, które aktualnie spełniają wymagania i mają dostęp do wymienionej w rozporządzeniu broni na terenie powiatu – zajęcia z nauki strzelania będą obowiązywać od zaczynającego się za miesiąc roku szkolnego 2022/2023. 

Aktualne wyzwania i zagrożenia wymagają uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania o kwestie związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzelectwa oraz przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi oraz podstawami ratownictwa taktycznego – wyjaśnia w uzasadnieniu Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ministerstwo podkreśla również, że zaprojektowane zmiany zostały przygotowane z uwzględnieniem aktualnej liczby godzin zajęć wspomnianego przedmiotu oraz przy założeniu maksymalnego wykorzystania treści dotychczasowej podstawy programowej.

Ponadto podstawa programowa została rozszerzona o identyfikację wyzwań dla bezpieczeństwa indywidulanego i zbiorowego, znaczenia cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym, przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

Zmiany w podstawie programowej od nowego roku szkolnego 2022/2023

Oprócz zmian w edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie szkół mogą spodziewać się zupełnie nowego przedmiotu. Znany dotychczas wos, czyli wiedza o społeczeństwie zostanie zastąpiona przez nowy przedmiot historia i teraźniejszość, który nauczany będzie jedynie w I klasach szkół ponadpodstawowych.

Co myślicie o tych zmianach? Czy nie lepiej byłoby zająć się wprowadzeniem rzetelnej edukacji seksualnej, edukacji klimatycznej, zajęć z cyberbezpieczeństwa, mówić o zdrowiu psychicznym, różnorodności i kształtować otwarte postawy zamiast kazać dzieciakom biegać z bronią w ręku?