Dziś coraz częściej mówimy o „kryzysie bezdomności” – bo to jak najbardziej sytuacja, z której można wyjść. Oczywiście udaje się to zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wsparcie. Większości z nas trudno sobie pewnie nawet wyobrazić, jak to jest zostać bez dachu nad głową, bez dostępu do toalety, bieżącej wody, środków higienicznych (szczególnie gdy na przykład miesiączkujemy). A to wszystko sprawia, że szybko wypada się poza system, niełatwo jest o zatrudnienie. Także obecna sytuacja z koronawirusem szczególnie dotyka właśnie osoby w kryzysie bezdomności – bo jak można chronić się przed zakażeniem poprzez częste mycie rąk czy zasłanianie twarzy czystą maseczką, jeśli nie mamy do tego warunków ani środków?

Pomagać osobom w kryzysie bezdomności można na wiele sposobów. Świetnym przykładem ich systemowego i długofalowego wspierania jest Pralnia Społecznie Odpowiedzialna, z której potrzebujący – osoby żyjące na co dzień na ulicy, ale również podopieczni i podopieczne schronisk oraz noclegowni – mogą skorzystać za darmo. Pralnia działa od grudnia zeszłego roku w Gdańsku przy ulicy Równej 14 w budynku na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Zarządzaniem zajmuje się Fundacja Społecznie Bezpieczni. Budynek przekazało miasto Gdańsk. Pralnia będzie umożliwiała zarówno pranie koców, pościeli, poduszek, obrusów na potrzeby schroniska, jak i nieodpłatne pranie rzeczy osobistych wszystkim potrzebującym osobom. Według szacunków przedsięwzięcie wspomoże około 1000 osób.

Pralnia Społecznie Odpowiedzialna daje możliwość zaspokojenia jednej z najbardziej podstawowych potrzeb – utrzymanie w czystości ubrań i innych rzeczy jak koce, okrycia. Bez wątpienia idzie za tym komfort i poczucie godności, co sprzyja funkcjonowaniu w społeczeństwie i może motywować do wyjścia z kryzysu. Poza tym w pralni zatrudnienie znajdą także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. – Pralnia stanie się dźwignią dla kolejnych zmian – budowanie miejsca w oparciu o model ekonomii społecznej umożliwia stworzenie miejsc pracy dla osób, które na co dzień miałyby z tym problem. Co za tym idzie, takie osoby będą mogły zarobić pieniądze, ustabilizować swoją sytuację i rozwijać się. W samej pralni planujemy też zatrudnienie jednej z naszych podopiecznych, która potrzebuje pracy i wsparcia naszej organizacji. Działalność pralni będą też wspierać podopieczni z ośrodka na ul. Równej – mówi Dominik Kwiatkowski, prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest marka Persil. Wyposażyła ona pralnię w niezbędny sprzęt – pralnice, suszarki, magiel, oraz przekazała około półtorej tony środków piorących, czyli praktycznie roczny zapas. Koordynacja działań pralni leży z kolei po stronie partnerów społecznych, których marce udało się pozyskać. Towarzystwo im. św. Brata Alberta oraz Fundacja Społecznie Bezpieczni to organizacje pozarządowe, które specjalizują się w pomaganiu osobom w kryzysie bezdomności, najlepiej znają ich potrzeby i mają sposoby dotarcia do nich. Miejmy nadzieję, że kolejne marki także zwrócą uwagę na osoby w kryzysie bezdomności i również będą starały się je wesprzeć w imię społecznej solidarności.