Horoskop numerologiczny

Horoskop numerologiczny to jedna z dziedzin ezoteryki, która pomaga przewidzieć zbliżające się wydarzenia. Bazuje na założeniu, że za każdą liczbą stoją prawdy o charakterze stałym. To właśnie liczba, która jest przypisana do każdego z nas już od chwili narodzin i pozostaje niezmienna przez całe nasze życie, pozwala nam odkryć swoje mocne i słabe strony. Horoskop numerologiczny ma zatem wymiar osobisty, zawodowy i miłosny.

Horoskop numerologiczny

Horoskop numerologiczny bazuje na założeniu, że cały nasz świat składa się z liczb, które towarzyszą nam każdego dnia i na każdym kroku. Każda z nich posiada ściśle określoną wibrację. Energia, którą wytwarza ta siła, wpływa na wszystko, co dzieje się dookoła.

W tym miejscu można dostrzec pewną wyjątkowość numerologii. O ile większość technik wróżbiarskich bazuje na wielu zmiennych, do których wkrada się element przypadku (przykładem może być choćby horoskop astrologiczny), to numerologia opiera się wyłącznie na analizie wartości stałych, bowiem wibracja każdej z cyfr i liczb nie zmienia się nigdy.

Liczby tworzą nie tylko nasz świat. Składają się także na nas samych. Według podstawowych założeń numerologii, każdy człowiek rodzi się pod wibracją określonej liczby, a jej moc wpływa na jego los od chwili przyjścia na świat. Oddziaływanie jej wibracji ustaje dopiero w chwili śmierci ciała. 

Wibracja, o której mowa, składa się na pewien schemat, który pozwala poznać charakter i inne wrodzone cechy każdego z nas, ale nie tylko. Każda liczba skrywa w sobie także zapis przyszłych losów danej osoby.

Każdy z nas, nawet ci, którzy na co dzień nie mają do czynienia z wróżbiarstwem, może samodzielnie obliczyć swoją liczbę i nie wymaga to pomocy astrologa. Wszystko, co trzeba zrobić, to zsumować cyfry daty urodzenia, a następnie - dodać cyfry składające się na końcowy wynik. Przykładowo, osoba urodzona 1 maja 1990 roku oblicza swoją liczbę w sposób następujący - 1+5+1+9+9+0=25; 2+5=7. 

W numerologii funkcjonuje pojęcie liczb mistrzowskich. Są to wszystkie liczby składające się z tych samych cyfr - 11, 22, 33, 44. W tym przypadku, cyfry składające się na końcowy wynik nie podlegają sumowaniu, należy o tym pamiętać. Osoby urodzone pod jedną z liczb mistrzowskich wyróżniają się na tle innych nieprzeciętnymi zdolnościami i licznymi talentami. Łatwo zdobywają sympatię, zawsze odnajdują szczęście w miłości, a ich pomysłowość nie zna granic. 

Horoskop partnerski numerologiczny

Horoskop numerologiczny często jest wykorzystywany pod kątem analizy zgodności cech charakteru partnerów. Trzeba bowiem wiedzieć, że niektóre liczby są dla siebie stworzone, inne natomiast nie mogą egzystować obok siebie. Numerologia partnerska pozwala dopasować ludzi, którzy mają podobne oczekiwania, ambicje i plany na życie. 

Zgodność partnerska jest determinowana przez wibracje, które towarzyszą każdej z liczb. Jeżeli te nie są zgodne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że między partnerami pojawią się napięcia i w rezultacie stworzenie szczęśliwego związku, bazującego na zgodności, nie będzie możliwe.

Podobnie jak osobisty, horoskop partnerski numerologiczny wymaga poznania swojej indywidualnej liczby. Zasada jest taka sama - trzeba zsumować wszystkie cyfry składające się na datę urodzenia. Znając znaczenie swojej indywidualnej liczby i jej zgodność z innymi liczbami, partnerzy mogą określić swój stopień dopasowania. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że nawet liczby nie są nieomylne i teoretyczne niedopasowanie numerologiczne nie powinno być podstawą do zakończenia związku.

Horoskop numeryczny

Horoskop numeryczny nie dotyczy wyłącznie strefy uczuciowej. Wibracja każdej z liczb odpowiada na więcej pytań. Oparty o numerologię horoskop pozwala poznać indywidualne cechy charakteru, mocne i słabe strony i na tej podstawie przewidzieć choćby predyspozycje zawodowe.

Każdy, kto chce poznać swoje losy, powinien obliczyć swoją indywidualną liczbę. Numerologia jest jedną z najstarszych dziedzin ezoteryki, a zawarta w liczbach magia pomaga ludziom już od tysięcy lat.