Niezależnie od tego, czy dopiero szukasz pierwszej pracy, czy odczuwasz potrzebę zmiany w życiu zawodowym, najważniejsza jest samoświadomość. Nie zostawiaj tu pola do popisu przypadkowi. Myślenie o swojej ścieżce zawodowej powinno zaczynać się zawsze od refleksji nad sobą, nazwania swoich mocnych i słabych stron, podsumowania oczekiwań, zdefiniowania celów. Najgorszą strategią w podejściu do kariery jest hasło: co ma być, to będzie. Oczywiście, niespodzianki czy zaskakujące propozycje w życiu zawodowym się zdarzają, ale nie należy na nie czekać i na nich budować swojej kariery. 

Poznaj siebie

Zastanów się, jakie są twoje mocne i słabe strony, w jakich zadaniach się odnajdujesz, a z czym sobie nie radzisz, czego nie lubisz robić. Weź kartkę i wypisz te rzeczy w oddzielnych kolumnach. Zastanów się też, co sprawia ci najwięcej satysfakcji. To pomoże ci wyznaczyć kierunki rozwoju i poznać swoje predyspozycje. Powiedzenie sobie wprost, co chcę robić w życiu, jest zawsze najtrudniejszym, ale jednocześnie najważniejszym elementem tego zadania. 

Wyznacz cel

Bez zdefiniowanego celu nie będziesz miała pojęcia, dokąd zmierzasz. Jeśli dokonałaś już podsumowania swoich mocnych i słabych stron, powinny wyłonić się z niego rodzaje lub formy pracy, które są dla ciebie odpowiednie, i te, w których na pewno się nie odnajdziesz. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze wybranie pracy, która nie tylko pozwoli zarabiać, lecz którą będziesz także lubić. Wytypowanie takiego zawodu czy konkretnego stanowiska jest pierwszym krokiem 
do dalszych działań.

Rozwijaj się

Warto uczyć się całe życie. W życiu zawodowym brak nauki jest jednoznaczny z cofaniem się, dlatego tak ważne jest, aby dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do zmieniających się realiów. Staraj się dokształcać i zdobywać nową wiedzę na każdym etapie kariery. Jest to duże wyzwanie, wymaga poświęcenia, zaangażowania i chęci, ale zdecydowanie się opłaca. Skonkretyzowanie celów pomoże ci wyznaczyć obszary, w jakich powinnaś poszerzać swoją wiedzę. Znajdź książki, blogi, strony internetowe, które pomogą ci aktualizować informacje, i konsekwentnie rozszerzaj swoje kompetencje. 

Pokaż się światu

Na pewno słyszałaś termin „marka osobista”. Ludzie – jak marki – mają określony wizerunek, sposób, w jaki są odbierani przez innych. Dlatego jeśli poważnie myślisz o swojej karierze, pokaż się światu. Media społecznościowe to świetne narzędzie autopromocji, wykorzystaj je. Udowodnij potencjalnemu pracodawcy, że się dokształcasz, znasz się na tym, co robisz, jesteś skrupulatna, można ci ufać. Jak cię widzą, tak cię piszą. To powiedzenie sprawdza się szczególnie w przypadku robienia kariery. 

Otwórz się na ludzi

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu są relacje, dlatego nie zamykaj się na ludzi, poznawaj nowych, pielęgnuj znajomości. W każdym projekcie staraj się dawać z siebie wszystko, tak by inni zapamiętali cię jako profesjonalistkę. Możesz też zrobić sobie listę osób, które stanęły na twojej drodze zawodowej, aby pamiętać o utrzymywaniu z nimi regularnego kontaktu. Nie zapominaj, że żadna decyzja zawodowa nie jest decyzją ostateczną, a na zmiany nigdy nie jest za późno. Ludzie przebranżawiają się, odkrywają swoje pasje lub zaczynają studia w każdym wieku. Dlatego nie bój się, że twój czas już minął. Najważniejsze to znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć robić 
to, co kochasz.