Parlament Europejski na posiedzeniu w Brukseli przyjął rezolucję, potępiającą piętnowanie mniejszości seksualnych w Europie. Poparło ją 463 posłów, przeciw było 107 osób, natomiast 105 wstrzymało się od głosu. Projekt jest reakcją władz europejskich na wszechobecną mowę nienawiści oraz dyskryminację wobec społeczności LGBT+. Parlament Europejski w rezolucji wzywa także Komisję Europejską do reakcji i głośnej krytyki publicznej dyskryminacji mniejszości seksualnych. Co więcej, autorzy rezolucji wyrazili wyraźne zaniepokojenie sytuacją osób LGBT+ w Polsce. W treści dokumentu potępiono powstające w naszym kraju „strefy wolne od LGBT+, wzywając polskie władze do zaprzestania ataków praw mniejszości seksualnych. Z dokumentu jasno wynika, że polskie samorządy, które przyjęły uchwały o strefach wolnych od LGBT+ muszą liczyć się z ryzykiem utraty unijnych środków. I to niemałych, ponieważ - według portalu gazeta.pl - samorządy, które przyjęły ustawę o strefach wolnych od LGBT+, realizują programy z dofinansowaniem w wysokości ponad 420 milionów. 

Jak wygląda sytuacja kobiet w Polsce po wyborach parlamentarnych? Oto, co musicie wiedzieć! >>>

Parlament Europejski przyjął rezolucję, która potępia piętnowanie społeczności LGBT+ w Europie

Pełny tytuł dokumentu to „Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji osób LGBT i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBT”. W projekcie czytamy m.in., że „Parlament Europejski mając na uwadze, że osoby LGBT spotykają się z dyskryminacją i przemocą na całym świecie przypomina, że prawa osób LGBT są prawami podstawowymi oraz że w związku z tym instytucje UE i państwa członkowskie mają obowiązek stać na ich straży zgodnie z Traktatami i Kartą oraz prawem międzynarodowym (…)”. Mamy nadzieję, że zarówno Parlament Europejski i Komisja Europejski będą egzekwować punkty zawarte w przyjętej rezolucji.