Europosłowie i europosłanki podjęli działania mające na celu obronę praw osób LGBT+. Prawa te są zagrożone w kilku krajach europejskich: w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Związki jednopłciowe w tych państwach nie są akceptowane, co jest niezgodne z prawami człowieka. 

Rezolucja Unii Europejskiej w sprawie osób LGBT+

W wymienionych krajach, jak również w Grecji, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech oraz Cyprze osoby tej samej płci nie mogą posiadać dziecka. W sytuacji, gdy nie uznaje się osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców, a ich rodziny przenoszą się pomiędzy państwami członkowskimi, takie dzieci uznawane są za „bezpaństwowe”. Dlatego przedstawiciele Parlamentu Europejskiego chcą, by tego typu rodziny były traktowane tak samo na terenie całej Unii Europejskiej, oraz by swobodnie mogły się po niej poruszały.

Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie według Unii Europejskiej

Dokument podkreśla, że małżeństwa lub związki partnerskie, które zostały zawarte w jednym państwie UE, powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich tak samo. To tyczy się również małżeństw i związków osób jednej płci. Za uchwały anty-LGBT i dyskryminację tych środowisk, mają zostać wyciągnięte konsekwencje sądowe i finansowe. Europosłowie przywołali trudną sytuację osób nieheteronormatywnych w Polsce i na Węgrzech. Inna instytucja, Komisja Europejska, ma nałożyć kary na nietolerancyjne i niestosujące się do rezolucji państwa członkowski. Pod wpływem obaw o utratę środków, niektóre polskie województwa rozważają wycofanie się z poniżających dla naszego kraju uchwał anty-LGBT lub przeformułowanie ich. Dodajmy, że minął już termin, w którym samorządowcy mieli złożyć wyjaśnienia do Komisji Europejskiej w sprawie tychże uchwał.