Zarówno Polska, jak i w ogóle Europa nie są w najlepszym miejscu, jeśli chodzi o prawa człowieka, a konkretnie osób LGBTI. Choć niby mamy XXI wiek, postęp, otwartość. Jak pokazuje coroczny ranking ILGA-Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBTI na naszym kontynencie najbardziej homofobiczny jest Azerbejdżan. Sytuacja fatalna jest również w Turcji, Armenii, Rosji, Monako, Białorusi. Zaraz po tych państwach jest Polska...

Wynik Polski jest alarmujący! Konsekwentnie oddalamy się od  krajów UE w kierunku Rosji, Białorusi i Armenii - krajów o najbardziej  homo- i transfobicznym prawodawstwie w Europie - sygnalizuje Kampania Przeciw Homofobii.

Sytuacja osób LGBT w Polsce i Europie

Polska drugi rok z rzędu zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej jako najbardziej homo- i transfobiczna. Generalnie nasze państwo systematycznie obniża swoją pozycję w rankingu ILGA-Europe. Jednak okazuje się, że są też inne powody do zmartwienia dla całej Europy. Otóż po raz pierwszy w 12-letniej historii rankingu nie odnotowano prawie żadnych pozytywnych zmian legislacyjnych dotyczących praw osób LGBTI w Europie. Co więcej, sytuacja osób homoseksualnych i transpłciowych pogorszyła się w ostatnich miesiącach. 

W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy w Europie nasilenie represji politycznych wobec osób LGBTI, gwałtowny wzrost trudności społeczno-ekonomicznych oraz szerzenie się nienawiści w stosunku do społeczności LGBTI zarówno na ulicach, jak i w Internecie. Świadome tego faktu krajowe władze muszą podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić ludziom skuteczną ochronę. Prawa człowieka osób LGBTI nie mogą być czymś, co się porzuca tylko dlatego, że stanowią wyzwanie – komentuje wyniki rankingu Evelyne Paradis, dyrektorka ILGA-Europe.

Które kraje są najbardziej równościowe w Europie?

Kraje o najbardziej równościowym prawodawstwie to: Malta – po raz kolejny pierwsze miejsce w Europie z wynikiem 94% (i to mimo tego, że jest to katolicki kraj), Belgia, Luksemburg, Portugalia i Norwegia. To pierwsza piątka. Te państwa mogą mieć powody do dumy i są przykładem dla reszty Europy. 

Na czym polega Ranking ILGA-Europe?

Ranking powstaje w oparciu o analizę krajowego prawodawstwa oraz praktyki stosowania prawa w sześciu kategoriach:  

  1. równość i zakaz dyskryminacji
  2. rodzina
  3. przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści
  4. wolności obywatelskie (tj. wolność zgromadzeń, zrzeszania się i ekspresji)
  5. uzgadnianie płci i integralność cielesna
  6. prawo do azylu

Liczba podkategorii wzrosła w tym roku do 71. Dwie nowe podkategorie, które oceniano w tym roku dotyczą formalnego uznawania niebinarności oraz istnienia prawnych procedur uznawania płci dla nieletnich. 

Polska (nasze prawo jest tylko w 13% równościowe) straciła w tym roku punkty w rankingu między innymi w kategorii „wolności obywatelskie” za sprawą wydarzeń z 7 sierpnia, kiedy do aresztu trafiło 48 uczestniczek i uczestników protestu w obronie queerowej aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom oraz w wyniku zatrzymań, do których dochodziło podczas manifestacji osób sprzeciwiających się wyrokowi upolitycznionego TK zaostrzającemu prawo antyaborcyjne w naszym kraju. Kolejny punkt odebrano Polsce z powodu tzw. uchwał anty-LGBT, które za sprawą skarg Rzecznika Praw Obywatelski zostały przez sądy administracyjne uznane za akty wiążące i możliwe do wprowadzania w życie, a nie jedynie polityczne deklaracje.