Terapia dla par 

Terapia dla par polega na serii spotkań, które odbywają się pomiędzy dwiema osobami tworzącymi związek a psychoterapeutą. Prowadzi się ją w celu poprawy jakości relacji, aby nie było konieczne rozstanie. Terapia dla małżeństw często jest również prowadzona z myślą o dobru dzieci, które stają się ofiarami małżeńskich konfliktów i kłótni. W trakcie spotkań z psychologiem partnerzy uczą się wzajemnej komunikacji oraz lepszego poznawania zarówno własnych potrzeb, jak i drugiej osoby w związku. Psychoterapia par jest dla nich świetną okazją do tego, aby przyjrzeli się skrywanym emocjom oraz w końcu wypowiedzieli na głos to, co przeżywają. Dzięki terapii mogą dowiedzieć się, czego wzajemnie od siebie oczekują i jak chcieliby, aby druga osoba okazywała im miłość, troskę czy szacunek. Czy są więc jakieś minusy terapii dla par? Na pewno warto mieć na uwadze fakt, że terapia dla par może wyzwolić w jej uczestnikach wiele trudnych emocji, takich jak np. złość, lęk, niepokój, zazdrość czy chęć odwetu. Należy jednak pamiętać, że podczas psychoterapii uczymy się je wyrażać w zdrowy i bezpieczny sposób. Terapeuta podejmuje z partnerami lub małżonkami pracę nad ich wewnętrznymi przekonaniami, szkodliwymi nawykami myślowymi, poczuciem krzywdy, niską samooceną czy zranieniami z przeszłości. Psycholog małżeński może pomóc w tak trudnych czy wręcz skrajnych sytuacjach jak alkoholizm jednego z małżonków, przemoc domowa, próby manipulacji, zachowania agresywne wobec partnera czy chorobliwa zazdrość.

Jak rozmawiać o seksie, żeby było Ci dobrze?

Psycholog dla par 

Jedno nie ulega wątpliwości: terapia dla par przyniesie oczekiwane rezultaty jedynie wtedy, gdy będzie ją prowadziła odpowiednia osoba. Psycholog dla par powinien być więc przede wszystkim specjalistą posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Najlepiej, aby był absolwentem studiów psychologicznych lub szkoły psychoterapeutycznej. Powinien również przejść własną psychoterapię oraz współpracować z superwizorem. Psycholog dla par oprócz kwalifikacji zawodowych powinien cechować się określonymi predyspozycjami osobowościowymi. Przede wszystkim musi posiadać zdolność do empatii oraz aktywnego słuchania.

Dobry psycholog małżeński podczas terapii nie ocenia żadnego z partnerów, zachowuje cierpliwość i opanowanie, a także nie wyśmiewa. Powinien umieć również zachować obiektywizm i nie stawać jednoznacznie po stronie któregoś z małżonków. Istotne jest również to, aby stworzył warunki odpowiednie do nieskrępowanego wyrażania własnych wątpliwości i dzielenia się swoimi przeżyciami oraz spostrzeżeniami. Profesjonalny psycholog dla małżeństw nie narzuca uczestnikom terapii swoich poglądów, dotyczących np. kwestii światopoglądowych. Nie powinien również wskazywać gotowych rozwiązań, lecz jedynie oferować małżonkom narzędzia do ich samodzielnego odnajdywania i wprowadzania w życie. Jego zadaniem jest towarzyszenie partnerom w drodze do uzdrowienia swojego związku.

Terapia w związku – warto przekonywać partnera? 

Terapia par przyniesie oczekiwane efekty jedynie pod warunkiem, że obojgu partnerom będzie zależeć. Ich motywacja oraz zaangażowanie nie muszą jednak przyjść od razu. Dlatego jeżeli partner nie chce wziąć udziału w terapii, warto spróbować go do tego przekonać. Najlepiej użyć w tym celu racjonalnych argumentów. Można mu na przykład powiedzieć, że psychoterapia par jest uzasadniona za względu na dobro dziecka. Terapeuta małżeński w trakcie kolejnych spotkań będzie pracował nad wypracowaniem u każdego z małżonków wewnętrznej motywacji do udziału w psychoterapii. Pokaże więc partnerowi, że sam będzie mógł dzięki temu odnieść wymierne korzyści. Terapia par i małżeństw pozwala chociażby zmniejszyć częstotliwość konfliktów i poprawić komunikację pomiędzy partnerami. Dzięki temu małżonkowie są w stanie szybciej dochodzić do porozumienia. Uczą się również postępowania zarówno w zgodzie ze sobą, jak i szanowania potrzeb drugiej osoby w związku. 

Jeżeli nie jesteś w stanie przekonać partnera do systematycznego udziału w terapii, możesz poprosić go o uczestnictwo w tylko jednym spotkaniu. Bardzo możliwe, że w jego trakcie psychologowi uda się zachęcić współmałżonka do kolejnych wizyt. Wartym rozważenia pomysłem jest również zaproponowanie partnerowi lektury czasopism lub książek, które wyjaśniają, jak wygląda terapia dla par i dlaczego warto się jej podjąć. Zachęcić do psychoterapii mogą również relacje osób, które same skorzystały z takiego rozwiązania i zdołały naprawić swój związek.

Czy terapia dla par pomaga? 

Terapia dla par pomogła już wielu małżeństwom wyjść z poważnych kryzysów i odbudować swój związek. Dzięki psychoterapii małżeńskiej można zapobiec konieczności rozwodu, który przecież zawsze jest traumatycznym wydarzeniem zarówno dla partnerów, jak i ich dzieci. Terapia w związku pozwala lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, a także oczekiwania względem partnera. Psychoterapia małżeńska uczy również konstruktywnej rozmowy, opartej na szacunku, empatii i cierpliwości.

Zobacz także:

Małżonkowie uczestniczący w terapii dla par powinni wyjść z założenia, że grają do jednej bramki. Powinno każdemu z nich zależeć na odbudowaniu relacji. Nie można odpowiedzieć twierdząco na pytanie o to, czy terapia pomaga, jeżeli angażować będzie się tylko jedna ze stron, podczas gdy druga uczestniczy w sesjach jedynie z przymusu. Warunkiem powodzenia psychoterapii par jest także szczerość i otwarte dzielenie się swoimi uczuciami oraz przemyśleniami. 

Terapia dla par może również być pomocna w poradzeniu sobie ze zdradą. Psychoterapeuta pomoże wtedy uporać się z trudnymi emocjami zarówno osobie zdradzonej, jak i tej, która dopuściła się takiego czynu. Dzięki jego wsparciu łatwiej będzie wybaczyć, pozbyć się poczucia winy, a także nauczyć się stawiania granic i wymagań partnerowi.
 

Jak wygląda terapia dla par? 

Terapia par, choć w przestrzeni publicznej już coraz rzadziej jest tematem tabu, nadal u wielu osób wzbudza niepotrzebne obawy i poczucie wstydu. W rzeczywistości jednak nie musi być niczym strasznym, pod warunkiem wybrania odpowiedniego gabinetu. Podczas pierwszego spotkania terapeuta małżeński będzie chciał poznać aktualną sytuację w związku.

Na co się przygotować? Psychoterapeuta na pewno może zapytać m.in. o to, jak długo się znacie, od jakiego czasu jesteście razem/jesteście małżeństwem, a także czy macie dzieci i z jakimi ewentualnymi problemami się one zmagają. Zazwyczaj psycholog zadaje również pytania dotyczące przeszłości partnerów – często dotyczą one dzieciństwa, uzależnień, charakteru rodziców czy poprzednich związków. Następnie psycholog powinien przedstawić zasady terapii, przewidywany czas jej trwania oraz pojedynczej sesji, a także ustalić częstotliwość spotkań.

Podczas pierwszej wizyty terapeuta określa również cel rozpoczętej terapii par. W trakcie spotkań terapeutycznych partnerzy dzielą się swoimi przeżyciami z codziennego życia oraz emocjami doznawanymi podczas sesji. W obecności terapeuty mówią o doświadczanych w związku trudnościach, swoich niezaspokojonych potrzebach, oczekiwaniach wobec małżonka, obawach czy lękach. Terapeuta próbuje następnie dokonać psychologicznej interpretacji. Nie wskazuje partnerom gotowych rozwiązań, nie krytykuje ich, nie poucza ani nie dąży do wskazania winnego problemów w związku. Dąży raczej do tego, aby partnerzy sami wypracowali konkretne rozwiązania i podjęli pracę nad uzdrowieniem relacji.

Rolą psychoterapeuty jest również dodawanie małżonkom wiary w to, że mogą uratować swój związek i odzyskać satysfakcję z niego. Powinien wyzwalać w nich wewnętrzny potencjał do zmiany. Może również wyznaczać partnerom określone zadania, które ułatwią naprawianie relacji, np. romantyczne kolacje, wspólne wyjście do kina, podanie małżonkowi śniadania do łóżka, komplementowanie czy podarowanie prezentu bez okazji. Psycholog może także zachęcić partnerów, aby każdy z nich wypisał na kartce zalety i wady drugiej osoby w celu ich późniejszego omówienia. 

Poradnia dla par – jak ją wybrać? 

Terapia dla par może odbywać się w ramach różnych nurtów psychoterapeutycznych. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć terapię behawioralno-poznawczą, psychodynamiczną, systemową, holistyczną, humanistyczną oraz podejście Gestalt. Najlepiej, aby terapeuta małżeński jednocześnie korzystał z metod i narzędzi opracowanych w ramach różnych paradygmatów. Dzięki temu będzie w stanie spojrzeć całościowo na problemy w związku i dobrać sposoby pracy do specyficznej sytuacji partnerów. Warto również upewnić się, czy terapeuta wzbudza w nas pozytywne odczucia, jest empatyczny, opanowany, cierpliwy i potrafi słuchać.