Co to jest karma?

„Karma wraca” to sformułowanie, które często można usłyszeć w trakcie rozmów. Dotyczy to zarówno tych bardziej, jak i mniej przyjacielskich konwersacji (kto z nas nie natknął się w sieci na złośliwe teksty w stylu „Karma is a bitch!”). Zwrot ten może mieć więc wydźwięk zarówno pozytywny, jak i negatywny. Co to jest karma i dlaczego „wraca”? Karma to określenie, obecne głównie w religiach dalekiego Wschodu oraz wielu filozofiach, związanych z życiem duchowym człowieka. Sformułowanie to określa pewien rodzaj wzajemnego oddziaływania we wszechświecie. Według filozofii buddyjskiej oraz hinduskiej, karma jest wszechobecna i dotyczy praktycznie każdego człowieka.

Prawo karmiczne to zbiór zasad, jakimi kieruje się karma. Warto je poznać, ponieważ wdrożenie niektórych z nich do codziennego życia może przynieść wiele pozytywnych korzyści. Jednym z ciekawszych praw karmicznych jest Prawo Odpowiedzialności. Mówi ono o tym, że całe życie człowieka jest wyłącznie jego dziełem, a odpowiedzialność za to, w jaki sposób zostanie ono ukształtowane ponosi wyłącznie on sam. To w pewien sposób obliguje ludzi do bycia dobrymi, ponieważ dzięki tym uczynkom ich życie będzie szczęśliwe, spokojne i pełne radości.

W lepszym zrozumieniu pojęcia „karma wraca” pomóc może również poznanie Prawa Zmian. Mówi ono o tym, że historia będzie zataczać krąg do momentu, w którym nie zmienisz akcji, prowadzącej do danej reakcji. Przykładowo, jeśli chcesz, by przyjaciel nie przychodził do ciebie po pieniądze, przestań mu je pożyczać i zażądaj zwrotu pożyczonej do tej pory gotówki. 

Prawem karmicznym, na które warto zwrócić szczególną uwagę jest Prawo Chwili Obecnej. Według niego, liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Teraźniejszość jest najważniejsza i to na niej człowiek powinien skupić największą uwagę. Koncentrowanie się na przeszłości może sprawić, że przegapisz coś pozytywnego i bardzo istotnego.

Karma – znaczenie

„Karma wraca” to inny sposób na ujęcie tego, że każda akcja wywołuje określoną reakcję. Według filozofii karmicznej każda istota ludzka nieustannie oddziałuje na pozostałe osoby. Od tego, czy są to uczynki dobre, czy złe zależy to, co dany człowiek otrzyma w zamian. Karma ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w kontekście życia w społeczeństwie oraz dobroczynności. Wiara w to, że dobre uczynki przyciągną dobrą karmę sprawia, że ludzie są bardziej chętni do ich czynienia. Jest to swego rodzaju inwestycja, która ma na celu zainkasowanie dochodu w postaci szczęścia, dobrej passy czy sukcesów zawodowych.

Im silniejsza jest wiara w karmę, tym lepsi stają się ludzie na co dzień. Duże znaczenie w karmie ma również to, by działania podejmowane przez człowieka były bezinteresowne.

Oczekiwanie korzyści w zamian za czynienie dobra nie jest zgodne z zasadami karmy i nie przyniesie w zamian nic pozytywnego.

Istotne jest również to, by głęboko wierzyć w sens podejmowanych akcji dobroczynnych. Jeśli człowiek podejmuje działania wyłącznie w celu uzyskania określonych korzyści, dobra karma do niego nie wróci.

Zobacz także:

Co to jest karma człowieka?

„Karma wraca” to określenie, odnoszące się bezpośrednio do każdej istoty ludzkiej. Oznacza ono, że każda akcja i działanie podjęte przez człowieka wywołują określoną reakcję. Jest to wiara w to, że i zło i dobro, wysłane w świat prędzej czy później wrócą do nas pod inną postacią. Karma człowieka to inaczej rachunek dobrych i złych uczynków, jakie popełnił on w ciągu całego swojego życia. Karma człowieka może być pozytywna lub negatywna, co oddziałuje bezpośrednio na niego samego. Jest to prawo przyczyny i skutku, w którym człowiek „zbiera to, co zasiał”.

Według tej filozofii, osoba o złej karmie będzie nieszczęśliwa i traktowana w zły sposób przez swoje najbliższe otoczenie. Będzie również cierpieć z powodu różnych złych rzeczy, jakie będą się jej przytrafiać. Z kolei człowiek, który w swoim życiu czyni dobro i jest życzliwy dla innych ma dobrą karmę, czyli ma dobre serce. Taka osoba jest szczęśliwa i doceniana przez otoczenie. Spotykają ją również same dobre rzeczy, będące rezultatem jej postępowania.

Czy karma wraca?

Sformułowanie „karma wraca”, użyte w rozmowie z drugą osobą może mieć zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Najczęściej oznacza ono wyrażenie pewności, że dana osoba otrzyma to, na co zasługuje wskutek prawa przyczyny i skutku. Jednak czy karma faktycznie wraca? Wiele zależy od tego, jak postrzegasz samo pojęcie karmy. Jeśli jest to filozofia, którą kierujesz się na co dzień, możesz zauważać jej ingerencję w twoje życie.

Najczęściej jako dowód na to, że karma zawsze wraca przedstawiane są sytuacje, mające duże znaczenie dla twojej codzienności. Jeśli na przykład wygrasz dużą ilość pieniędzy w konkursie lub spotkasz wartościową osobę, która odmieni twoje życie, możesz postrzegać te sytuacje jako dobrą karmę, która wróciła. Tak samo jest w przypadku negatywnych sytuacji. Jeśli otrzymasz do zapłacenia dużą karę lub stłuczesz ulubioną zastawę, również możesz dostrzegać w tym działanie złej karmy. Istotne jest jednak to, by niezależnie od swoich filozofii i przekonań starać się postępować właściwie oraz nauczyć się brać sprawy we własne ręce. Łut szczęścia może pomóc, jednak ostatecznie to od ciebie zależy, jak potoczy się twoje życie.

Co to znaczy „karma wraca”?

Określenie „karma wraca” może odnosić się do sytuacji, w których pozytywne lub negatywne rzeczy dzieją się bez konkretnej przyczyny. Oznacza to, że nie poprzedza ich bezpośredni czyn, prowadzący do nich, a raczej są one dziełem przypadku. Wiara w to, że karma wraca jest ściśle związana z przeznaczeniem i filozofią mu towarzyszącą. Według niej, szczęśliwy lub pechowy los może ingerować w życie człowieka, kierując go w stronę jego prawdziwego przeznaczenia.

Jedną z podstawowych zasad karmy jest samostanowienie o swoim losie i kreowanie własnej historii. Nawet jeśli w przeszłości dana osoba popełniła złe uczynki, może odwrócić swój los i wyrównać poziom karmy poprzez czynienie dobra. Filozofia ta opiera się na zasadzie zadośćuczynienia za zło poprzez odpowiadająca mu ilość dobra.

Zła karma wraca?

„Karma wraca” to założenie, że wszystkie pozytywne i negatywne uczynki, jakie zrobisz powrócą do ciebie pod inną postacią. Filozofia karmy zakłada, że cały świat jest ze sobą powiązany jak sieć pająka, a żadne działanie nie jest przypadkowe. Jednocześnie człowiek nie jest w pełni dobry ani w pełni zły, a jego czyny jedynie przeważają szalę w jedną lub drugą stronę.

Co należy robić, aby zła karma nie wracała? Najprościej byłoby oczywiście nie robić innym ludziom krzywdy i unikać złego zachowania. Niezwykle złożona, ale i przede wszystkim ułomna, specyfika ludzkiej natury sprawia jednak, że nie zawsze jest to takie proste. Inna z popularnych sentencji, pochodzących z dalekiego Wschodu, mówi o tym, że dopóki żyjesz, możesz zmienić wszystko. Kierując się tą zasadą możesz zadośćuczynić danej osobie wyrządzone zło. Istotne jest to, by zrównoważyć negatywną energię, powstałą na skutek krzywdy poprzez dobry uczynek. Ważne jest także, by dana osoba wybaczyła ci i nie chowała dłużej urazy.

Dobra karma wraca?

Określenie „karma wraca” najczęściej odnosi się do złych uczynków, gdy druga osoba żąda sprawiedliwości i zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Jednak pojęcie to może również odnosić się do pozytywnych aspektów tej filozofii, czyli dobra wracającego do osoby, która wcześniej wysłała je w świat. Prawo przyczyny i skutku, obecne w karmie to inny sposób postrzegania opatrzności wyższej siły oraz wymierzanej przez nią sprawiedliwości. Dobra karma jest nagrodą za pozytywne uczynki i często jedyną wdzięcznością, jakiej druga osoba za nie oczekuje.

Co możesz robić, aby dobra karma do ciebie wracała? Przede wszystkim czynić dobro, w różnej formie i pod różnymi postaciami. Oddanie niepotrzebnych przedmiotów na zbiórkę dobroczynną, pomoc starszej osobie czy nawet wsparcie nieszczęśliwej przyjaciółki rozmową i dobrym słowem to przykłady prostych, codziennych czynów, wpływających pozytywnie na karmę człowieka.