Najlepiej płatne zawody na świecie pozwalają osiągnąć dochód, znacząco przekraczający milion złotych rocznie. Nie jest niespodzianką, że w zestawieniu dominują profesje związane z usługami służby zdrowia – praca lekarza należy do najbardziej odpowiedzialnych, a przy tym, wymaga wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dobrze płatne zawody są też związane z prawem, ale w czołowej piątce zabrakło profesji sędziego czy adwokata. Jakie są najbardziej opłacalne zawody na świecie i jaki dochód osiągają osoby, które je wykonują?

Najlepiej płatne zawody na świecie: anestezjolog

Najlepiej płatne zawody na świcie są zlokalizowane w obszarze usług medycznych, jednak dla wielu osób zaskoczeniem może wydać się fakt, że najwyższe zarobki osiąga nie chirurg czy lekarz specjalista, a anestezjolog. Jego praca kojarzy się przede wszystkim z dbaniem o prawidłowe znieczulenie pacjenta, który ma być poddany bolesnemu leczeniu inwazyjnemu, jednak w praktyce, jest to tylko część kompetencji anestezjologa. W dużym uproszczeniu – anestezjolog to lekarz, który leczy ból. Jego praca jest szczególnie ważna podczas operacji, należy jednak podkreślić, że rola anestezjologa w procesie leczenia zaczyna się jeszcze przed planowanym zabiegiem. To właśnie anestezjolog jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem, podczas którego zbiera informacje na temat wszystkich przebytych chorób, schorzeń przewlekłych, dotychczasowych metod leczenia, przyjmowanych leków, alergii itd. W dalszej kolejności, anestezjolog omawia z chorym rodzaj znieczulenia, rozwiewa jego wszelkie wątpliwości i obawy, wyjaśnia sposób przygotowania do zabiegu oraz kolejne etapy postępowania. Po zakończonym zabiegu, praca anestezjologa przenosi się na salę pooperacyjną, gdzie dba o komfort pacjenta, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Poza tym, anestezjolodzy są też obecni na oddziałach leczenia bólu przewlekłego i intensywnej terapii, gdzie opiekują się pacjentami w stanie krytycznym. 

Ile zarabia anestezjolog? Średnie roczne wynagrodzenie to ok. 1,3 mln zł.

Najlepiej płatne zawody na świecie: chirurg

Najlepiej płatne zawody na świecie – na drugim miejscu plasuje się chirurg. Rolą tego lekarza jest leczenie chorób w sposób operacyjny. W tym przypadku, zdolności manualne oraz predyspozycje psychiczne są tak samo ważne, jak wiedza z zakresu medycyny. Pracę chirurga należy dzielić na dwa rodzaje. Pierwszym jest chirurgia miękka, czyli ogólna. Taki specjalista zajmuje się operowaniem tkanek miękkich, przede wszystkim – powłok brzusznych. Do kompetencji chirurga miękkiego należy m.in. wycinanie wyrostka robaczkowego, usuwanie pęcherzyka żółciowego, przepuklin, zmian nowotworowych, zmian skórnych i zszywanie ran, będących następstwem wypadku. Drugi rodzaj to chirurgia twarda. W tym przypadku, rolą chirurga jest operacyjne leczenia tkanek kostnych, w tym: wstawianie protez oraz zespalanie uszkodzonych (np. w następstwie złamania) kości.

Ile zarabia chirurg? W tym przypadku, średnie roczne zarobki to ok. 1,2 mln zł.

Najlepiej płatne zawody w Polsce: czy wykonujesz któryś z nich? >>>

Najlepiej płatne zawody na świecie: ortodonta

Najlepiej płatne zawody na świecie – kolejną profesją na liście jest ortodonta. Wady wrodzone, utrwalone w dzieciństwie niewłaściwe nawyki, nieprawidłowe leczenie dentystyczne – każdy z tych czynników może doprowadzić do nierównego wzrostu zębów lub ich wykrzywienia w wyniku stłoczenia. Rolą ortodonty jest zapobieganie tego typu problemom. Ortodoncja jest dziedzina stomatologii, której celem jest korygowanie wad zgryzu i niewłaściwie ustawionych zębów. Dlaczego praca ortodonty jest tak bardzo istotna? Względy estetyczne to jedno, na pierwszym miejscu należy jednak wymienić zdrowie jamy ustnej. Trzeba wiedzieć, że wszelkie wady zgryzu znacząco utrudniają utrzymanie higieny w obszarze jamy ustnej. Dodatkowo, krzywe zęby w większym stopniu obciążają mięśnie żwacze, co w konsekwencji doprowadza do wystąpienia dolegliwości bólowych - głowy, szyi, barków, a w niektórych przypadkach, także pleców. Ortodonta dba nie tylko o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej. daje przede wszystkim szansę na zachowanie własnych zębów, nawet do końca życia. 

Średnie zarobki ortodontów na świecie to ok. 1,1 mln zł.

Najlepiej płatne zawody na świecie: dentysta

Najlepiej płatne zawody na świecie – na tej liście, dentysta uplasował się tuż za ortodontą. Czym zajmuje się stomatolog? W pierwszej kolejności, nasuwa się odpowiedź – leczeniem zębów. Jest to oczywiście prawidłowe skojarzenie, jednak znacząco zawężające faktyczny zakres kompetencji dentysty. Rola stomatologa polega nie tylko na leczeniu chorób zębów, ale także przyzębia, języka, błony śluzowej i pozostałych tkanek jamy ustnej. Należy też podkreślić, że szczególnie istotną częścią pracy dentysty jest profilaktyka chorób jamy ustnej. Do zakresu obowiązków stomatologa należy więc zaliczyć także naukę zasad właściwej higieny jamy ustnej, przede wszystkim u najmłodszych pacjentów.   

Ile zarabia dentysta? W przypadku tej profesji, średnie roczne zarobki to ok. 720 tys. zł.

Najlepiej płatne zawody na świecie: prawnik korporacyjny

Najlepiej płatne zawody na świecie wymagają specjalistycznej wiedzy, nie należy zatem dziwić się, że w zestawieniu nie mogło zabraknąć profesji prawnika. Na najwyższe zarobki, mogą liczyć prawnicy korporcyjni. Tacy specjaliści zwykle są zatrudnieni w średnich i dużych kancelariach, które świadczą usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych. największe przedsiębiorstwa nie polegają jednak na outsurcowaniu doradztwa prawnego. Zamiast tego, zatrudniają swoich wewnętrznych doradców. Czym zajmuje się prawnik korporacyjny? Przede wszystkim obsługą prawną transakcji biznesowych, opracowywaniem i przeglądem kontraktów oraz doradztwem w zakresie fuzji, przejęć i zbycia. Ważną częścią pracy prawnika korporacyjnego jest też prowadzenie nadzoru nad ładem korporacyjnym i operacyjnym oraz nad prawnym aspektem działalności spółki.

Średnie roczne zarobki prawnika korporacyjnego to ok. 690 tys. zł.