Które zawody są najlepiej płatne na świecie w 2022 roku?

Najlepiej płatne zawody na świecie pozwalają osiągnąć dochód, znacząco przekraczający milion złotych rocznie.  Rynek pracy nie jest równy. Najwięcej zarabiają specjaliści w krajach anglosaskich, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania. Jednakże fachowcy są cenieni również w innych krajach. Wykształcenie wyższe to nie zawsze gwarancja wysokich zarobków. Na rynku pracy w Polsce i na świecie świetnie radzą sobie specjaliści branży IT. Nie jest niespodzianką, że w zestawieniu dominują profesje związane z usługami służby zdrowia – praca medyczna należy do najbardziej odpowiedzialnych, a przy tym, wymaga wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dobrze płatne zawody są też związane z prawem, ale w czołowej piątce zabrakło profesji sędziego czy adwokata. Jakie są najbardziej opłacalne zawody na świecie i jaki dochód osiągają osoby, które je wykonują?

Najlepiej płatne zawody na świecie: anestezjolog

W przypadku najlepiej płatnych zawodów na świecie w czołówce znajdują się prace związane z branżą medyczną. Jednak dla wielu osób zaskoczeniem może wydać się fakt, że najwyższe zarobki osiąga nie chirurg czy lekarz specjalista, a anestezjolog. Jego praca kojarzy się przede wszystkim z dbaniem o prawidłowe znieczulenie pacjenta, który ma być poddany bolesnemu leczeniu inwazyjnemu, jednak w praktyce, jest to tylko część kompetencji anestezjologa. W dużym uproszczeniu – anestezjolog to lekarz, który leczy ból. Jego praca jest szczególnie ważna podczas operacji, należy jednak podkreślić, że rola anestezjologa w procesie leczenia zaczyna się jeszcze przed planowanym zabiegiem. To właśnie anestezjolog jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem, podczas którego zbiera informacje na temat wszystkich przebytych chorób, schorzeń przewlekłych, dotychczasowych metod leczenia, przyjmowanych leków, alergii itd. W dalszej kolejności, anestezjolog omawia z chorym rodzaj znieczulenia, rozwiewa jego wszelkie wątpliwości i obawy, wyjaśnia sposób przygotowania do zabiegu oraz kolejne etapy postępowania. Po zakończonym zabiegu, praca anestezjologa przenosi się na salę pooperacyjną, gdzie dba o komfort pacjenta, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Poza tym, anestezjolodzy są też obecni na oddziałach leczenia bólu przewlekłego i intensywnej terapii, gdzie opiekują się pacjentami w stanie krytycznym. 

Ile zarabia anestezjolog? Średnie roczne wynagrodzenie w USA to nawet 410 tysięcy dolarów, czyli ok. 1,6 miliona złotych.

Najlepiej płatne zawody na świecie: chirurg

Najlepiej płatne zawody na świecie – na drugim miejscu plasuje się chirurg. Rolą tego lekarza jest leczenie chorób w sposób operacyjny. W tym przypadku, zdolności manualne oraz predyspozycje psychiczne są tak samo ważne, jak wiedza z zakresu medycyny. Pracę chirurga należy dzielić na dwa rodzaje. Pierwszym jest chirurgia miękka, czyli ogólna. Taki specjalista zajmuje się operowaniem tkanek miękkich, przede wszystkim – powłok brzusznych. Do kompetencji chirurga miękkiego należy m.in. wycinanie wyrostka robaczkowego, usuwanie pęcherzyka żółciowego, przepuklin, zmian nowotworowych, zmian skórnych i zszywanie ran, będących następstwem wypadku. Drugi rodzaj to chirurgia twarda. W tym przypadku, rolą chirurga jest operacyjne leczenia tkanek kostnych, w tym: wstawianie protez oraz zespalanie uszkodzonych (np. w następstwie złamania) kości.

Ile zarabia chirurg? W tym przypadku, średnie roczne zarobki przedstawicieli tej profesji w Stanach Zjednoczonych to 396 tysięcy dolarów, czyli ok. 1,56 miliona złotych.

Najlepiej płatne zawody na świecie: ortodonta

Najlepiej płatne zawody na świecie – kolejną profesją na liście jest ortodonta. Wady wrodzone, utrwalone w dzieciństwie niewłaściwe nawyki, nieprawidłowe leczenie dentystyczne – każdy z tych czynników może doprowadzić do nierównego wzrostu zębów lub ich wykrzywienia w wyniku stłoczenia. Rolą ortodonty jest zapobieganie tego typu problemom. Ortodoncja jest dziedzina stomatologii, której celem jest korygowanie wad zgryzu i niewłaściwie ustawionych zębów. Dlaczego praca ortodonty jest tak bardzo istotna? Względy estetyczne to jedno, na pierwszym miejscu należy jednak wymienić zdrowie jamy ustnej. Trzeba wiedzieć, że wszelkie wady zgryzu znacząco utrudniają utrzymanie higieny w obszarze jamy ustnej. Dodatkowo, krzywe zęby w większym stopniu obciążają mięśnie żwacze, co w konsekwencji doprowadza do wystąpienia dolegliwości bólowych - głowy, szyi, barków, a w niektórych przypadkach, także pleców. Ortodonta dba nie tylko o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej. daje przede wszystkim szansę na zachowanie własnych zębów, nawet do końca życia. 

Średnie zarobki amerykańskich ortodontów to 300 tysięcy dolarów, czyli ok. 1,19 miliona złotych.

Zobacz także:

Najlepiej płatne zawody na świecie: dentysta

Najlepiej płatne zawody na świecie – na tej liście, dentysta uplasował się tuż za ortodontą. Czym zajmuje się stomatolog? W pierwszej kolejności, nasuwa się odpowiedź – leczeniem zębów. Jest to oczywiście prawidłowe skojarzenie, jednak znacząco zawężające faktyczny zakres kompetencji dentysty. Rola stomatologa polega nie tylko na leczeniu chorób zębów, ale także przyzębia, języka, błony śluzowej i pozostałych tkanek jamy ustnej. Należy też podkreślić, że szczególnie istotną częścią pracy dentysty jest profilaktyka chorób jamy ustnej. Do zakresu obowiązków stomatologa należy więc zaliczyć także naukę zasad właściwej higieny jamy ustnej, przede wszystkim u najmłodszych pacjentów.   

Ile zarabia dentysta? W przypadku tej profesji, średnie roczne zarobki w USA to 236 tysięcy dolarów, czyli ok. 935 tysięcy złotych.

Najlepiej płatne zawody na świecie: prawnik korporacyjny

Najlepiej płatne zawody na świecie wymagają specjalistycznej wiedzy, nie należy zatem dziwić się, że w zestawieniu nie mogło zabraknąć profesji prawnika. Na najwyższe zarobki, mogą szczególnie liczyć prawnicy korporacyjni. Tacy specjaliści zwykle są zatrudnieni w średnich i dużych kancelariach, które świadczą usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych. Największe przedsiębiorstwa nie polegają jednak na outsourcowaniu doradztwa prawnego. Zamiast tego, zatrudniają swoich wewnętrznych doradców. Czym zajmuje się prawnik korporacyjny? Przede wszystkim obsługą prawną transakcji biznesowych, opracowywaniem i przeglądem kontraktów oraz doradztwem w zakresie fuzji, przejęć i zbycia. Ważną częścią pracy prawnika korporacyjnego jest też prowadzenie nadzoru nad ładem korporacyjnym i operacyjnym oraz nad prawnym aspektem działalności spółki.

Średnie roczne zarobki prawnika korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych to suma rzędu 240 tysięcy dolarów, czyli ok. 950 tysięcy złotych.

Najlepiej płatne zawody na świecie: pilot

Kolejna profesja, która znalazła się w rankingu, również związana z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie życie. Piloci podkreślają jednak, że Uczucie, które towarzyszy poderwaniu z pasa startowego ważącego kilkadziesiąt ton samolot z kilkuset pasażerami na pokładzie, to radość i adrenalina, której nie da się porównać do niczego innego. Pilotem nie może zostać każdy. Na starcie wykluczone są osoby z problemami zdrowotnymi, przede wszystkim wadami wzroku i słuchu. Kariery pilota nie zrobi także ktoś, kto ma słabą koordynację i słaby refleks. Nie jest tajemnicą, że pilot narażony jest na ogromny stres i sytuacje kryzysowe, podczas których za wszelką cenę trzeba zachować zimną krew. Pilot może za to liczyć na naprawdę godziwe wynagrodzenie. Wysokość zarobków pilota zależy nie tylko od pensji wypłacanych w danej linii lotniczej, ale także od rodzaju i liczby pokonywanych tras, a nawet rodzaju pilotowanej maszyny. Na wysokie zarobki mogą też liczyć kontrolerzy ruchu lotniczego. Wykonują oni jedną z najniebezpieczniejszych i jednocześnie najbardziej odpowiedzialnych prac. Nic dziwnego, że mogą liczyć na dobre zarobki.

Najlepiej opłacani piloci na świecie mogą liczyć na zarobki wynoszące nawet 230 tysięcy dolarów rocznie, czyli ok. 910 tysięcy złotych.

Najlepiej płatne zawody na świecie: specjalista ds. IT

Na liście najlepiej płatnych zawodów na świecie nie brakuje profesji związanej z najnowszymi technologiami. Taka praca najczęściej polega na obsłudze, konfiguracji, integracji i automatyzacji systemów komputerowych w firmie. Jest to osoba, która jest odpowiedzialna zarówno za techniczny aspekt przetwarzania danych, ich pozyskiwania i przechowywania, jak i wysyłki w formie elektronicznej. Specjalista do spraw IT musi również znać się na urządzeniach z podzespołami i przygotowywaniu ich do pracy dla pracowników firmy i klientów oraz być gotowy do przeprowadzania szkoleń dla innych pracowników z obsługi wdrożonego systemu.

Najlepiej opłacani specjaliści ds. IT na świecie mogą liczyć w skali roku na zarobki rzędu 220 tysięcy dolarów, czyli ponad 870 tysięcy złotych.

Najlepiej płatne zawody bez studiów

Jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że posiadanie dyplomu wyższej uczelni gwarantuje zdobycie satysfakcjonującej pracy. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Obecnie nawet bez tytułu magistra można dostać odpowiednio płatną pracę, a wielu absolwentów uczelni wyższych ma problemy z poszukiwaniem zatrudnienia. Wśród najlepiej płatnych zawodów na świecie bez studiów wymienia się następujące profesje:

  • Web Developer
  • Programista
  • Projektant gier wideo
  • Agent nieruchomości
  • Kosmetyczka

Czy do listy najlepiej płatnych zawodów na świecie, dodalibyście do tej influencera?