Najlepiej płatne zawody w Polsce to takie, które wymagają unikalnych umiejętności. Bądźmy szczerzy, na stanowisku, na którym może pracować dosłownie każda osoba, nie ma mowy o wysokich zarobkach. Te warunkowane są posiadaniem wiedzy i doświadczenia, którym może pochwalić się niewielu. Na wysokość zarobków wpływa także rynkowy popyt na danego specjalistę oraz podaż osób, które mogą pochwalić się pożądanymi przez pracodawcę zdolnościami - gdy firmy są zmuszone konkurować o pracownika, płaca wzrasta. Ile można zarobić na danym stanowisku i jakie wymagania stawiają przed kandydatami najlepiej opłacane zawody?

Najlepiej płatne zawody w Polsce: key account manager

Najlepiej płatne zawody w Polsce często dotyczą handlu. Nie oznacza to jednak, że "kokosy" są oferowane kasjerkom w supermarketach. Na najwyższe zarobki może liczyć osoba na stanowisku key account managera, czyli odpowiedzialna za kontakt z największymi i najważniejszymi, czyli po prostu - z kluczowymi, klientami firmy. Key account manager jest odpowiedzialny za doradztwo i sprawowanie opieki nad klientami korporacyjnymi, za negocjację warunków sprzedaży produktów firmy (towarów lub usług), czuwanie nad procesem realizacji zawartych umów, analizę danych rynkowych i za monitorowanie działań konkurencji. Key account manager to w dużej mierze samodzielne stanowisko, ale osoba, która jest na nim zatrudniona, musi współpracować także z innymi komórkami w firmie, przede wszystkim z działem marketingu i promocji.

Jak zostać key account managerem? Od kandydata na to stanowisko, pracodawcy oczekują wykształcenia wyższego, najlepiej ekonomicznego, związanego z marketingiem i zarządzaniem. W przedsiębiorstwach o profilu teleinformatycznym, atutem jest wykształcenie techniczne. To odpowiedzialne stanowisko, nie należy zatem dziwić się, że dla pracodawców ważne jest też doświadczenie kandydata. W większości przypadków, wymagane jest minimum kilkuletnie doświadczenie w marketingu lub sprzedaży.

Średnie zarobki na tym stanowisku przekraczają 12 tys. zł brutto.

Pracoholizm: pierwsze oznaki, że jesteś uzależniony od pracy. Jak radzić sobie z pracoholizmem? >>>

Najlepiej płatne zawody w Polsce: specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Najlepiej płatne zawody w Polsce dotyczą też sektora informatycznego. Na całkiem wysokie wynagrodzenie może liczyć nawet młodszy programista, ale najwięcej w tej branży zarobi specjalista ds. bezpieczeństwa IT. Taki specjalista jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu fizycznego i logicznego bezpieczeństwa w firmie. W pierwszym przypadku, mowa o wszelkich fizycznych zabezpieczeniach - o systemach monitoringu, zabezpieczeniach chipowych i biometrycznych), zaś w drugim - o budowie i zarządzaniu systemami, których zadaniem jest ochrona danych w sieci teleinformatycznej przedsiębiorstwa.

Większość pracodawców wymaga od kandydatów wykształcenia wyższego - informatycznego lub telekomunikacyjnego. Przyszły pracownik musi znać podstawy programowania i obsługę narzędzi służących weryfikacji bezpieczeństwa informatycznego. Podstawą jest też umiejętność administrowania wiodącymi systemami operacyjnymi.

Zobacz także:

Średnie zarobki na tym stanowisku przekraczają 12 tys. zł. 

Najlepiej płatne zawody w Polsce: menedżer ds. marki

Najlepiej płatne zawody w Polsce wymagają też od pracowników umiejętności kreowania wizerunku marki. Brand manager, czyli właśnie menedżer ds. marki, jest odpowiedzialny za opracowanie planów marketingowych i strategii rynkowych oraz za koordynowanie pracy zespołu odpowiedzialnego za promocję. Praca brand managera ma kluczowe znaczenie w trakcie wprowadzania na rynek nowego produktu - towaru bądź usługi. 

Osoby ubiegające się o pracę na stanowisku menedżera ds. marki powinny posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej w kierunku zarządzania i marketingu. Najczęściej wymagane jest też doświadczenie w dziedzinie marketingu, promocji i public relations. 

Średnie zarobki na tym stanowisku przekraczają 11 tys. zł brutto. 

Jak się zmotywować: do pracy, życia i spełniania marzeń? Co najlepiej motywuje do działania? >>>

Najlepiej płatne zawody w Polsce: radca prawny

Najlepiej płatne zawody w Polsce i prawo - te słowa są ze sobą nieodłącznie związane. Radca prawny jest odpowiedzialny za zapewnienie pomocy prawnej i za reprezentowanie klientów przed urzędami i sądem. Do zakresu obowiązków radcy prawnego należy także prowadzenie spraw cywilnych i rodzinnych, administracyjnych, pracowniczych i gospodarczych, jak i sporządzanie projektów umów, opinii oraz pism sądowych. 

Aby zostać radcą prawnym, należy ukończyć 6-letnie studia prawnicze. Kolejny etap to 3-letnia aplikacja radcowska. Konieczne jest też uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu radcowskiego. Z konieczności odbywania aplikacji zwolnione są osoby z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie oraz doktorzy nauk prawnych.

Średnie zarobki na tym stanowisku przekraczają 11 tys. zł. 

Najlepiej płatne zawody w Polsce: HR business partner

Najlepiej płatne zawody w Polsce najczęściej wymagają umiejętności zarządzania. W przypadku opisywanego stanowiska, chodzi przede wszystkim o koordynowanie procesu zarządzania zespołem pracowniczym. HR business partner utrzymuje ścisłą współpracę z menedżerami w danym przedsiębiorstwie. Celem takiego działania jest optymalizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Osoby zatrudnione na tym stanowisku opracowują strategię zarządzania zespołem, wdrażają ją i nadzorują jej realizację. Wszystko to ma jeden cel, a jest nim realizacja strategicznych planów firmy.

Przyszły HR business partner musi posiadać wykształcenie wyższe, ściśle związane z  human resources. Poza umiejętnością realizacji planów biznesowych, osoba na tym stanowisku musi też posiadać doświadczenie z zakresu HR, zdobyte np. w dziale personalnym lub na stanowisku specjalisty HR.

Średnie zarobki na tym stanowisku przekraczają 10 tys. zł brutto. 

Życie po wypowiedzeniu, czyli jak poradzić sobie z utratą pracy? >>>