Milenialsi – kim są?

Milenialsi, czyli pokolenie Y to osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku. Określani są także jako generacja Y, pokolenie cyfrowe czy pokolenie Milenium. Z j. angielskiego termin milennium oznacza tysiąclecie, co powiada nam, że pojęcie to dotyczy ludzi urodzonych na przełomie XIX i XX wieku. Dzieciństwo generacji Y to czasy transformacji ustrojowej w Polsce, zaś ich dorosłość była definiowana przez wczesny kapitalizm i rozpowszechnianie się Internetu. Istnieje co najmniej kilka koncepcji na datowanie osób z pokolenia Y. Większość źródeł podaje jednak, że są to ludzie urodzeni między 1980 a 2000 rokiem. Dodatkowo stosowane są dwa podziały: na pokolenie młodsze (urodzone w latach 1900-2000) oraz starsze (urodzone między 1980 a 1989 rokiem). Milenialsi różnią się od swoich poprzedników (zwanych generacją X) tym, że bez trudu odnajdują się w nowinkach technologicznych, nie wyobrażają sobie życia bez korzystania z technologii i mediów cyfrowych, a dodatkowo uważa się ich za zuchwałych i otwartych na nowości. Najstarsi przedstawiciele pokolenia mają obecnie już blisko 40 lat.

Milenialsi – cechy

Co wyróżnia pokolenie Y? Są to osoby bardzo przywiązane do mediów społecznościowych, które nie potrafią żyć bez telefonów. Chętnie uprawiają sport, dzielą się swoimi osiągnięciami w social mediach. Sporo czasu poświęcają swoim znajomym, mają poczucie własnej wyjątkowości i nie potrzebują autorytetów. Pokolenie Y – cechy charakterystyczne: chętnie się rozwijają, mają dobre wykształcenie, we wszystkich dziedzinach życia korzystają z cyfrowych technologii, są aktywni w mediach społecznościowych, spory procent posiada tatuaże, wychowali się w okresie wolnego rynku, nie pamiętają czasów PRL, wykazują się dużą pewnością siebie, posiadają kontakty z całym światem, żyją w tzw. globalnej wiosce, niejednokrotnie długo mieszkają z rodzicami i później się usamodzielniają, nie znają realiów wojennych, są przekonani, że dużo im się należy, mają awersję wobec krytyki, często czują się wyjątkowi, wykazują dobre przygotowanie do pracy, zależy im na wysokiej jakości życia, nie przywiązują się do jednego miejsca pracy, mają opinię nielojalnych.

Milenialsi – wartości

Milenialsi to osoby wychowywane w przekonaniu, że sami są kowalami własnego losu. Z tego powodu trudno im znaleźć kogoś, kto miałby być dla nich autorytetem. Tradycyjne wartości, takie jak religia nie stanowią są dla nich szczególnie ważne (około 40% przedstawicieli tego pokolenia to ateiści lub agnostycy). Generacja Y nie jest szczególnie przywiązana do tradycji i cechuje się dużą elastycznością. Milenialsi dużą uwagę przywiązują do własnego wizerunku. Kreują go głównie w mediach społecznościowych. Za istotne życiowe priorytety uważają również przyjaźnie (część z nich chętniej spotka się w grupie znajomych niż odwiedzi kogoś z rodziny), pieniądze, dobre zdrowie oraz sławę. Wielką wartością dla sporej części pokolenia Y jest muzyka. Są to ludzie, którzy spędzają dużo czasu na słuchaniu muzyki, a także chętnie biorą udział w festiwalach i koncertach muzycznych. Dodatkowo milenialsi szukają dobrej pracy, czyli takiej, która będzie im dawała możliwość rozwijania się, oferowała wysokie zarobki, zezwalała na elastyczne godziny pracy. Z powodu dużej wiary w siebie i przekonania o swoich możliwościach, milenialsi szukają tego, co dla nich najlepsze w świecie zawodowym. Pokolenie Y dba o wykształcenie. Ceni sobie również znajomość języków obców, zdecydowana większość jego przedstawicieli biegle posługuje się językiem angielskim. Są to osoby stawiające na rozwój, lubiące nowe wyzwania, często wykazujące się kreatywnością. W życiu liczy się dla nich poczucie szczęścia oraz samospełnienia. Nie chcą wyłącznie wegetować i pracować tylko po to, żeby ledwo mieć na swoje utrzymanie.

5 sygnałów, które oznaczają, że tkwisz w związku typu situationship >>>

Milenialsi – życie typowego milenialsa

Milenialsi w Polsce żyją nieco inaczej niż przedstawiciele tego pokolenia w USA. W naszym kraju kryzys ekonomiczny z lat 2007-2009 nie był aż tak dotkliwy i traumatyczny. A jak wygląda życie typowego milenialsa? W dzieciństwie zachwycał się on możliwością słuchania muzyki dzięki kasetom magnetofonowym oraz walkmanom. Mniej więcej w okresie dorastania do jego życia wszedł internet, który otworzył przed nim zupełnie nowe możliwości. Jednak kontakty twarzą w twarz wciąż były dla niego istotne i dla większości, zwłaszcza starszych milenialsów, tak pozostało. W tej chwili świat cyfrowy to dla nich oczywistość, bez której nie mogą się obejść. Sporą część swojego czasu poświęcają na social media i ogólne buszowanie w sieci. Większość z nich podejmuje się studiów, bo wykształcenie stanowi dla nich dużą wartość. W trakcie studiów milenialsi zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, a także z chęcią oddają się rozmaitym rozrywkom. Zazwyczaj mieszkają w tym czasie z rodzicami lub na stancji; niektórzy wynajmują pojedyncze pokoje. Po studiach generacja Y szuka dobrej pracy. Rzadko zadowala się tą mało płatną lub niezbyt rozwijającą; z tego powodu milenialsi uważani są za roszczeniowych i nadmiernie pewnych siebie. Gdy już zdobędą wymarzony zawód, nadal chętnie mieszkają z rodzicami lub wynajmują coś najniższym kosztem. Wszystko po to, by móc odłożyć pieniądze, a dodatkowo później się usamodzielnić. 

Poważne związki milenialsi budują zwykle około 30 roku życia. Nie spieszy im się do zakładania rodziny czy ślubu, część z nich całkowicie z tego rezygnuje. Wśród przedstawicieli pokolenia Y jest też wielu tzw. singli z wyboru, a także samotnych niekoniecznie z wyboru, bezskutecznie poszukujących miłości (najczęściej na popularnych portalach randkowych). Milenialsi chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami, osiągnięciami bądź po prostu informacjami o sobie na rozmaitych portalach społecznościowych. Jest to także jedna z ich podstawowych metod komunikowania się ze światem. Lubią fotografować wyjątkowe dla nich chwile i dzielić się nimi za pomocą sieci.

Zobacz także:

Milenialsi – czym wyróżnia się pokolenie Y od poprzednich?

Pokolenia przed generacją Y to baby boomersi oraz pokolenie X. Baby boomersi, czyli osoby urodzone w latach 1946-1964, wykazują duży szacunek do autorytetów i tradycji. Najczęściej całe życie przepracowali w jednym miejscu i uważają, że to najlepsze rozwiązanie. Są mniej otwarci od milenialsów, ale niezwykle odpowiedzialni. Pokolenie Y w przeciwieństwie do baby boomersów nie uznaje autorytetów i bez skrupułów porzuca dotychczasowe miejsce pracy, jeśli ono im nie odpowiada.

Pokolenie X to ludzie urodzeni w latach 1965-1979. Odnaleźli się oni w świecie technologii, choć nie tak dobrze jak milenialsi. Mimo wszystko wciąż preferują bardziej rozmowę twarzą w twarz lub telefoniczną. Łączą w sobie cechy baby boomersów oraz omawianych milenialsów - mogą pracować długo w jednym miejscu, są odpowiedzialni, ale jednocześnie są otwarci na nowoczesne technologie i nie boją się ewentualnych zmian. Milenialsi w przeciwieństwie do dwóch poprzednich pokoleń są bardziej pewni siebie, roszczeniowi i później się usamodzielniają. Jednocześnie wykazują się większą kreatywnością, otwartością na inność, liberalnymi poglądami.