Czym jest zdrada?

Zdrada to zachowanie, które narusza zaufanie i lojalność w relacji partnerskiej, szczególnie w przypadku relacji romantycznej lub małżeńskiej. Zdrada to akt, w którym jedna osoba łamie umowę lub porozumienie, które ustalono w związku, poprzez zaangażowania się w relację z inną osobą, które może mieć charakter emocjonalny lub seksualny.

Zdrada może przybierać różne formy i oznaczać różne rzeczy dla różnych osób, ponieważ granice w związkach są indywidualne i zależą od porozumienia między partnerami. W dzisiejszym zdigitalizowanym świecie zdrada może przybierać różne formy. Ze względu na formę zdradę dzielimy na:

 • fizyczną,
 • emocjonalną,
 • internetową.

Czym jest zdrada fizyczna?

Fizyczna zdrada występuje, gdy jedna osoba zdradza swojego partnera lub partnerkę, angażując się w intymne, seksualne relacje z inną osobą. Istotą fizycznej zdrady jest łamanie założeń i umów dotyczących ekskluzywności i wierności w relacji. Zdrada fizyczna jest ogromnym naruszeniem zaufania i lojalności w związku.

Zdrada fizyczna może przybierać różne formy. Za fizyczną zdradę uznaje się romans, jednorazowy stosunek seksualny, wielokrotne niezobowiązujące spotkania lub nawet długotrwały związek pozamałżeński. Zdrada fizyczna może obejmować pocałunki, intymne kontakty fizyczne, stosunki seksualne lub jakiekolwiek inne formy fizycznego zaangażowania.

Zdrada fizyczna wywołuje niesamowicie silne emocje. Niestety dla osoby zdradzonej głównie negatywne. Gdy wyjdzie na jaw, zazwyczaj prowadzi do kryzysu w związku, który nieczęsto za sprawą zdrady rozpada się. Dla wielu osób zdrada fizyczna jest poważnym naruszeniem wartości moralnych i etycznych w kontekście związku partnerskiego.

Czym jest zdrada emocjonalna?

Emocjonalna zdrada występuje, gdy jedna osoba angażuje się emocjonalnie z kimś innym w sposób, który narusza zaufanie i intymność w obecnej relacji. Obejmuje ona dzielenie się intymnymi emocjami, tajemnicami, osobistymi problemami lub rozmowami na tematy intymne. W przypadku zdrady emocjonalnej stąpamy po bardzo grząskim gruncie. Czasem niezwykle trudno jest postawić granicę pomiędzy zdradą emocjonalną, a głęboką, szczerą przyjaźnią. 

Co ważne, emocjonalna zdrada niekoniecznie musi wiązać się z fizyczną niewiernością. Jej istota polega na bliskości emocjonalnej, która dla wielu osób pozostających w związku powinna być zarezerwowana dla partnera. Skierowanie intymności i emocji w stronę osoby spoza relacji, przez wiele z nas uznawane jest za zdradę. Konsekwencjami zdrady emocjonalnej jest zaniedbanie emocjonalne i zanik intymności w związku partnerskim, które są fundamentami silnych związków.

Zobacz także:

Przykłady emocjonalnej zdrady mogą obejmować rozmowy o osobistych problemach, marzeniach, ambicjach, a także tworzenie głębszych więzi emocjonalnych z inną osobą niż partner. Jak rozróżnić zdradę emocjonalną od przyjaźni? Emocjonalni kochankowie starą się ukryć swoją relację przed światem zewnętrznym. Zazwyczaj pozostają w stałym kontakcie, ale utrzymują go w tajemnicy. 

Emocjonalna zdrada może być równie bolesna i destrukcyjna dla związku jak fizyczna zdrada. W obu przypadkach łamane jest zaufanie i lojalność, co niesie poważne konsekwencji emocjonalne i może prowadzić do rozpadu relacji.

Czym jest zdrada internetowa 

Zdrada internetowa, znana również jako cyberzdrada lub zdrada wirtualna, odnosi się do zachowań w internecie, które naruszają zaufanie i intymność w obecnej relacji. W dzisiejszym zdigitalizowanym świecie jest ona coraz bardziej powszechna. Wraz z popularnością aplikacji randkowych i wszechobecną pornografią zdaje się wręcz wypierać klasyczne romanse.

Zdrada internetowa może obejmować takie działania jak:

 • Flirtowanie w sieci,
 • sexting, czyli wymiana intymnych wiadomości, zarówno tekstowych jak i zdjęć,
 • uczestnictwo w rozmowach wideo o charakterze seksualnym,
 • oglądanie pornografii online,
 • prowadzenie tajnych relacji online.

Zdrada internetowa może być szczególnie bolesna, ponieważ partner nie tylko łamie zaufanie i wierność wobec drugiej osoby, ale robi to w tajemnicy za pomocą internetu. Interakcje online mogą być łatwo ukryte przed partnerem, co utrudnia wykrycie zdrady.

W przypadku każdej zdrady, ważne jest aby pamiętać, że każdy związek ma swoje własne granice i umowy dotyczące lojalności. To, co dla jednej pary może być akceptowalne, dla innej pary może stanowić zdradę. Dlatego komunikacja, szczerość i ustalenie wspólnych granic są kluczowe w zapobieganiu zdradzie internetowej i utrzymaniu zaufania w relacji partnerskiej.

Czy flirt i uwodzenie to zdrada?

Flirt i uwodzenie mogą być postrzegane jako forma zdrady w kontekście istniejącej relacji partnerskiej. Niektóre formy niewinnego flirtu mogą być akceptowalne, podczas gdy dla innych par nawet minimalne uwodzenie może być uważane za zdradę.

Flirtowanie to subtelna forma komunikacji, która ma na celu wyrażenie zainteresowania romantycznym lub seksualnym wobec innej osoby. Może obejmować żarty, komplementy, lekko dwuznaczne uwagi lub gesty, które wskazują na chęć nawiązania więzi emocjonalnej lub seksualnej. Kiedy jedna osoba flirtuje z kimś innym niż jej partner, a to flirtowanie przechodzi granice przyzwoitości i wpływa na intymność i zaufanie w obecnej relacji, może być uważane za formę zdrady.

Uwodzenie to celowe działanie mające na celu zainteresowanie i przyciągnięcie innej osoby w sposób romantyczny lub seksualny. Osoba, która uwodzi, często używa swoich wdzięków, uroku, słów lub gestów, aby pobudzić zainteresowanie i nawiązać intymną relację z tą osobą. Kiedy partner angażuje się w aktywne uwodzenie i dąży do stworzenia nowej intymnej relacji z inną osobą, to można uznać za zdradę, ponieważ narusza to zaufanie i lojalność w obecnej relacji.

Warto nadmienić, że coraz więcej par decyduje się na związki otwarte. Pary pozostające w związkach otwartych dają sobie przyzwolenie na szukanie zaspokojenia fizycznego, emocjonalnego lub obu poza relacją. W takich przypadkach nie mówimy o zdradzie, dlatego zanim poinformujesz znajomą osobę, że widziałaś jej partnera bądź partnerkę na aplikacji randkowej dowiedz się, czy te osoby nie zdecydowały się na otwarcie związku.

Dlaczego ludzie zdradzają?

Ludzie zdradzają z przeróżnych powodów, które mogą być wynikiem różnych czynników emocjonalnych, psychologicznych i sytuacyjnych. Należy pamiętać, że każdy z nas jest inny i kieruje się w życiu różnymi zasadami i pobudkami. Nie mniej jednak, wyróżniliśmy kilka głównych powodów, które kierują osoby pozostające w związku do zdrady.

Wśród przyczyn zdrady wymienia się:

 • Brak satysfakcji emocjonalnej i/lub seksualnej w obecnym związku,
 • pragnienie poszukiwania nowości i podniecenia,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • problemy komunikacyjne i brak bliskości emocjonalnej w obecnym związku,
 • brak satysfakcji emocjonalnej i/lub seksualnej w obecnym związku,
 • uzależnienie od seksu i/lub inne uzależnienia,
 • chęć zakończenia obecnej relacji.

Jeśli jedna osoba w związku nie czuje się spełniona emocjonalnie lub seksualnie, może szukać zaspokojenia tych potrzeb poza związkiem. Brak satysfakcji w związku wynika z różnych czynników. Nie bez znaczenia pozostaje tu jak brak komunikacji w związku. Kolejny czynnik pobudzający do zdrady, do wkradająca się do codzienności rutyna. Zdrada może również pojawić się w relacjach, które mają problem z rozwiązywaniem konfliktów. Czasem w długotrwałych relacjach zmieniają się priorytety i potrzeby, dlatego ludzie decydują się szukać satysfakcji emocjonalnej lub seksualnej poza związkiem..

Pragnienie poszukiwania nowości i podniecenia

Niektórzy ludzie zdradzają, ponieważ czują się znudzeni rutyną i monotonią w swoim obecnym związku. Rutyna i monotonia w długotrwałej relacji mogą prowadzić do uczucia stagnacji i braku satysfakcji. Osoby zdradzające z tych pobudek poza związkiem szukają nowych doznań, emocji i przygód. W ten sposób uzyskują poczucie podniecenia i zmiany, które towarzyszy rozpoczęciu nowej relacji. Te silne emocje związane są z początkiem romansu, podrywaniem, uczuciem zakochania (te słynne motyle w brzuchu). Dla tych osób, zdrada jest sposobem na ucieczkę od rutyny codziennego, nudnego życia.

Jednak ważne jest zrozumienie, że poszukiwanie nowości i podniecenia nie usprawiedliwia zdrady. Istnieją inne zdrowe sposoby na ożywienie i rewitalizację długotrwałego związku, takie jak komunikacja, eksploracja wspólnych pasji, odkrywanie na nowo intymności i podejmowanie nowych wyzwań razem. Wierność i lojalność są kluczowymi wartościami w większości związków. Zdrada często niszczy zaufanie między partnerami.

Niskie poczucie własnej wartości

Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mogą szukać potwierdzenia i uwagi u innych ludzi poprzez zdradę. Mogą wierzyć, że związek nie dostarcza im wystarczającej miłości, uwagi i akceptacji, więc próbują znaleźć to na zewnątrz. W takich przypadkach, osoba może wierzyć, że związek, w którym się znajduje, nie dostarcza jej wystarczającej miłości, zainteresowania i akceptacji. Mogą uważać, że poprzez angażowanie się w związek pozamałżeński lub intymne relacje z innymi osobami, będą w stanie uzyskać to, czego im brakuje. Zdrada staje się dla nich formą poszukiwania potwierdzenia, które może tymczasowo podnieść ich poczucie własnej wartości.

Problemy komunikacyjne i brak bliskości emocjonalnej w obecnym związku

Brak otwartej i zdrowej komunikacji w związku oraz niedostateczna ilość bliskości emocjonalnej może być kolejnym powodem, dla którego niektórzy ludzie decydują się na zdradę. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu zdrowego związku, a brak efektywnej komunikacji może prowadzić do frustracji, niezrozumienia i odczuwania emocjonalnego odosobnienia.

Kiedy w związku brakuje głębokiej bliskości emocjonalnej, osoba może czuć się niezaspokojona i niezrozumiana. Może odczuwać pragnienie intymności, empatii, wsparcia emocjonalnego i związanej z tym więzi emocjonalnej, której nie znajdują w obecnym związku. W rezultacie, szuka zaspokojenia tych potrzeb u innych osób poprzez zdradę.

Jakie są konsekwencje zdrady?

Za zdradą często podążają niszczące konsekwencje dla związku oraz osoby zdradzanej. Zdradza jest postrzegana jako naruszenie zaufania. Osoba zdradzona niesamowicie cierpi, pogrążając się w takich emocjach jak rozczarowanie, gniew, zranienie i utrata poczucia bezpieczeństwa w relacji. Osoba zdradzona często cierpi z powodu obniżenia samooceny i obwinia siebie za zaistniałą sytuację. Naprawa związku po zdradzie jest niezwykle trudna i wymaga szczerej komunikacji. Kluczowe jest wzajemne zaangażowanie obu stron w proces naprawy zaufania. Czasem w naprawie konsekwencji zdrady konieczna będzie terapia dla par. 

Konsekwencje zdrady:

 • Emocjonalne zranienie,
 • trudności w komunikacji,
 • trauma i stres pourazowy,
 • rozpad związku,
 • zmiana w dynamice relacji,
 • zaniżona samoocena,
 • potrzeba terapii i wsparcia,
 • trudności w przyszłych relacjach.

Zdradza to skomplikowane zagadnienie. Na zdradę może się przekładać wiele czynników. Nie mniej jednak, każda zdrada niesie za sobą druzgoczące konsekwencje nie tylko dla związku, ale również zdrowia emocjonalnego osoby zdradzanej. Mimo wszystko, to co jedni uważają za zdradę (np. oglądanie pornografii), nie jest uznawane za zdradę przez innych. Każdy związek jest inny, a partnerzy mogą mieć ustalone różne granice, np. zezwalać na filtr z innymi osobami. Dla dobra relacji konieczna jest komunikacja i przestrzeganie granic partnera lub partnerki. Czy już wiesz, dlaczego ludzie zdradzają?