W poniedziałek wieczorem 22 maja podczas gali 25-lecia Polskiej Rady Biznesu Dominika i Sebastian Kulczykowie oficjalnie poinformowali o przekazaniu 100 milionów złotych na walkę z głodem, wykluczeniem i bezdomnością. To przełomowy moment w historii polskiej historii akcji charytatywnych. 

W naszym kraju nigdy wcześniej żadna osoba prywatna nie przekazała jednorazowo tak dużej sumy pieniędzy na pomoc najbiedniejszym. To wspólna decyzja rodzeństwa Kulczyków, którzy podczas gali publicznie zaapelowali do najbardziej zamożnych Polaków, aby wspierali polską biedę i zaangażowali się w walkę w wyrównanie szans w polskim społeczeństwie. Dominika Kulczyk w wielu wywiadach podkreślała już, że ma pełną świadomość ogromnych dysproporcji finansowych w Polsce, a wczoraj powołała się na dane ONZ, które pokazują, że na świecie w skrajnym ubóstwie żyje 900 milinów. W Polsce w skrajnej biedzie mieszka 2,8 miliona osób. 

Już dzisiaj rozpocznijmy szlachetną rywalizację, która zmierzy się z biedą, głodem, wykluczeniem i bezdomnością w Polsce. Wierzę, że ten apel nie pozostanie bez odzewu – powiedziała Dominika Kulczyk podczas gali 25-lecia Polskiej Rady Biznesu.

Rodzina Kulczyków od lat walczy z biedą zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ciagu ostatnich lat wydała 20 milinów rocznie na pomoc w w krajach Trzeciego Świata, a ich ojciec w ciągu całego swojego życia przekazał ok. 500 milionów złotych na cele charytatywne.