Plan samodoskonalenia

Samodoskonalenie to wzięcie na siebie odpowiedzialności za rozwój własnych kompetencji. Aby proces ten okazał się skuteczny, musi być jednak odpowiednio przemyślany. W tym celu sporządź swój własny plan samodoskonalenia opierający się na 3 elementach: autoanalizie, refleksji i planie działania. Autoanaliza polega na określeniu swoich aktualnych mocnych i słabych stron w obszarze kompetencji miękkich (zwanych także zdolnościami interpersonalnymi, umiejętnościami psychospołecznymi czy inteligencją emocjonalną). Refleksja wymaga od ciebie z kolei zastanowienia się, w którym kierunku chcesz zmierzać i co dokładnie planujesz uzyskać. Cel, który sobie postawisz, musi być sprecyzowany. Jak się okazuje, ludzie często nie mają ściśle określonych celów, przez co sami nie wiedzą, do czego tak naprawdę dążą. Osoby, którym udaje się odnieść sukces, miały natomiast pełną świadomość tego, co chciały osiągnąć i konsekwentnie działały w tym kierunku.

Pamiętaj, że cel powinien być jasno określony, możliwy do spełnienia oraz mierzalny, czyli umożliwiający kontrolę jego postępów, a jego osiągnięcie powinno przynieść ci konkretne korzyści. Okres na jego realizację powinien być dokładnie wyznaczony. Nie stawiaj sobie zbyt wysoko poprzeczki, którą ciężko pokonać w krótkim czasie. Jeśli wyznaczyłaś sobie duży cel, podziel go na kilka mniejszych. Po autoanalizie i refleksji przychodzi czas na plan działania. Połącz informacje uzyskane z poprzednich etapów i na ich podstawie ustal konkretny łańcuch kroków, które pozwolą ci osiągnąć końcowy cel.

Jeśli na przykład planujesz podjąć lub zmienić pracę, określ precyzyjnie, jakie stanowisko chcesz objąć, które umiejętności pomogą ci w tym, a nad którymi musisz popracować. Następnie rozpisz dokładnie etapy działania i wyznacz szczegółowy termin na zrealizowanie planu. Stosuj metodę wypisywania swoich celów na kartce – w ten sposób przestają one być już tylko życzeniami i – co ciekawe – zwiększa się o 50% prawdopodobieństwo ich spełnienia. Wizualizuj sobie również przyszłość – czyli wyobraź sobie, jak będzie wyglądało osiągnięcie twojego celu i co będziesz wtedy czuła. Silne wrażenia sensoryczne dodadzą ci motywacji i zapału do działania.

Rozwój kompetencji miękkich

Według znanego amerykańskiego psychologa i publicysty naukowego, Daniela Goldmana, inteligencja emocjonalna ma o wiele większy wpływ na skuteczność i efektywność w pracy niż iloraz inteligencji. Pracodawcy zdają się podzielać jego zdanie. Ciężko bowiem dziś o ofertę pracy, w której nie wymaga się od kandydata komunikatywności, umiejętności współpracy w zespole czy dobrej organizacji pracy własnej. Przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, ponieważ są oni bardziej efektywni zwłaszcza w interakcjach z ludźmi. Kompetencje miękkie pracowników są ważne dla każdego rodzaju biznesu – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Według doradców personalnych pracę dostaje się w 70% dzięki wiedzy specjalistycznej, a w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Z kolei utrata zatrudnienia wynika w 70% z braku umiejętności społecznych, a tylko w 30% z powodu braku kwalifikacji. Łatwo zauważyć więc znaczącą rolę kompetencji miękkich na polu zawodowym.

Każdy z nas ma te umiejętności w sobie, ale u różnych osób rozwinięte są one w różnym stopniu. Można je ulepszać i nie istnieje właściwie granica ich doskonałości. Problemem jest jednak fakt, że ludzie często przeceniają swoje zdolności interpersonalne i nie pogłębiają ich, przez co wartość takich osób na rynku pracy maleje. Zadbaj więc o rozwój swojej inteligencji emocjonalnej, a staniesz się cennym kandydatem w oczach potencjalnych pracodawców.

Jednym ze sposobów doskonalenia kompetencji miękkich jest podjęcie się sprzedaży produktów sygnowanych przez znaną markę – na przykład przez oferujący kosmetyki AVON. Dlaczego? Bo praktyka jest najlepszym nauczycielem, a bezpośredni kontakt z klientem daje ogromne doświadczenie. Takiej wiedzy nie zdobędziesz poprzez samo rozwiązywanie testów. Bycie konsultantką daje duże możliwości rozwoju komunikatywności, umiejętności budowania relacji czy radzenia sobie ze stresem. Buduje również większą pewność siebie, gdyż z każdym sprzedanym produktem przekonujesz się na własnym przykładzie, że masz w sobie potencjał i kompetencje miękkie, które możesz udoskonalać. Plusem jest także to, że modele tego typu bazują na jasno określonej ścieżce kariery i możliwościach awansu na lidera teamu. Takie doświadczenie z pewnością będzie dobrze prezentować się w twoim CV i nie umknie oku czujnego pracodawcy. I jeszcze jedna zaleta – będąc konsultantką, poświęcasz temu zajęciu ustalone jedynie przez siebie godziny, dzięki czemu możesz swobodnie pogodzić je ze studiami lub pracą na pełnym etacie. Dochód uzyskany ze sprzedaży możesz potraktować jako dodatkową formę zarobku.

Rozwój kompetencji miękkich umożliwiają również szkolenia i zajęcia coachingowe. Są to jednak zazwyczaj krótkie 1-2 dniowe spotkania, które dają jedynie bazę i wskazują kierunek rozwoju, bez możliwości systematycznego praktykowania.

Świadomy rozwój siebie, wyznaczanie sobie sprecyzowanych celów i planów ich realizacji oraz rozwój kompetencji miękkich są kluczem do szybszego znalezienia wymarzonej pracy i zawodowego spełnienia. To przepustki, które pomogą ci być za rok tam, gdzie inni będą za pięć lat.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY