Jest w tym uczuciu coś ponad wszelkimi podziałami, coś uniwersalnego; wszyscy ulegamy mu w ten sam sposób. Większość sygnałów nie pozostawia wątpliwości co do tego, że to właśnie zakochanie. I o ile nie mamy wątpliwości, co same czujemy (albo przynajmniej - na co ten chaos wskazuje), o tyle sygnały wysyłane przez partnera nie zawsze potrafimy jednoznacznie odczytać. Te znaki nie pozostawiają wątpliwości: tak, on czuje to co ty!