3 dekady współpracy i działania

Sprzątanie świata to polska edycja Clean up the World, która swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat, pod patronatem ONZ. Rok później Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym kraju pod nazwą Sprzątanie świata - Polska. Założyła też Fundację Nasza Ziemia, która od początku koordynuję tę Akcję w Polsce.

Jak podkreślają organizatorzy, w Akcji Sprzątanie świata nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale o to aby w końcu przestać śmiecić i poprawnie gospodarować odpadami. W Clean up The World na całym świecie uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy. Akcja odbywa się zawsze w trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm i instytucji w sprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci.

Hasło przewodnie jubileuszowej edycji Sprzątanie świata - Polska brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Podobnie jak w ubiegłych latach plakat promujący Akcję zaprojektował i ofiarował non-profit wybitny artysta grafik Andrzej Pągowski.

- W przededniu 30. finału Akcji szczególne podziękowania i wyrazy uznania należą się Mirze Stanisławskiej-Meysztowicz, która nie tylko zainicjowała tę akcję, ale też sprawiła, że trwa ona do dziś. W imieniu swoim, zespołu Fundacji, a także Miry, w roku jubileuszu, chciałabym przekazać ogromne podziękowania wolontariuszom, którzy - mimo wielkich przemian, jakie na przełomie 3 dekad miały miejsce w naszym kraju - niezmiennie angażują się chętnie i całym sercem. Z pewnym wzruszeniem obserwujemy również  jak rodzice, którzy uczestniczyli w Akcji jako małe dzieci, dziś włączają w działania swoje rodziny. Jedyne co smuci, to fakt, że mimo naszych działań, nadal znajdujemy śmieci porzucone w naturze. Dlatego też łączymy siły po raz kolejny, by jeszcze mocniej wybrzmiał manifest Akcji:  Stop śmieceniu w naturze - mówi Beata Butwicka, Prezes Fundacji Nasza Ziemia. Fundacja koordynuje Akcję Sprzątanie Świata - Polska od 1994 roku. Od 30 lat jej przedstawiciele zajmują się edukacją ekologiczną i angażują do działania całą