Narodziny dziecka to niezwykle ważny moment w życiu kobiety. Wiele mam kojarzy jednak ten czas z przemęczeniem spowodowanym nadmiarem obowiązków i nieobecnością partnera w procesie wychowywania malucha. 

Sytuacji nie polepsza fakt, że przez wiele lat mężczyźni zamknięci byli w ramach społecznych, które sprowadzały ich rolę do utrzymywania rodziny i braku czasu na angażowanie się w życie najbliższych. Efekt? Ojcowie coraz rzadziej decydowali się na urlop rodzicielski z obawy na uprzedzenia w miejscu pracy, a kobiety coraz częściej doświadczały luki płacowej ze względu na potencjalne macierzyństwo. Dlatego potrzeba zmiany. Zmiany, która zburzy stereotypy i pozwoli obojgu rodzicom w pełni cieszyć się opieką nad nowo narodzonym dzieckiem. Tym bardziej, że obecność obojga rodziców w domu jest niezwykle ważna dla dzieci, które do prawidłowego rozwoju potrzebują nie tylko silnych więzi z mamą, ale także z tatą.

„Troska oraz dbanie o rodzinę i dom nie mają płci” - mówią zgodnie przedstawiciele Procter & Gamble. W duchu tej myśli stworzyli program „Share The Care”, będący częścią zmiany kulturowej, która nie tylko umożliwi równy podział odpowiedzialności i zadań w rodzinie i w domu, ale także wesprze mamy w biznesie. Eksperci od równouprawnienia twierdzą, że takie działania zwiększają poziom zatrudnienia kobiet i wyrównują różnice w wynagrodzeniu.

W ramach programu „Share The Care” ojciec otrzymuje oprócz 2 tygodni ustawowego urlopu rodzicielskiego, dodatkowe 6 tygodni urlopu płatnego, który pozwala mu spędzić ten czas z rodziną i aktywnie uczestniczyć w pierwszych dniach życia dziecka. Rodzice biologiczni, adopcyjni, zastępczy, a także rodzice tej samej płci mogą skorzystać z niego do 2 roku życia dziecka, lub do dwóch lat po adopcji.

Od 2019 z programu „Share The Care” skorzystało już ponad 150 ojców, którzy zachęcani przez kolegów z pracy i pracodawcę mieli szansę wesprzeć swoje partnerki i wspólnie z nimi uczestniczyć w procesie rozwoju dziecka.

„Program cieszy się dużym uznaniem i popularnością, a większość ojców w firmie chce z niego skorzystać. Jest też dowodem na to, że podejście firmy do różnorodności to nie są puste słowa na papierze czy tabliczkach w biurze. Poprzez Share The Care firma wspiera rodzin swoich pracowników i umożliwia ojcom aktywne angażowanie się w opiekę nad ich nowonarodzonymi dziećmi. Doceniają go nie tylko mężczyźni z P&G, ale także kobiety, które chcą, aby ich mąż czy partner miał możliwość większego zaangażowania się w opiekę nad dzieckiem”

- opowiada Tomasz Serwotka, pracownik P&G.

Zobacz także:

Spełnienie na polu zawodowym i w życiu rodzinnym może iść w parze. Szczególnie gdy obydwoje rodziców może na równi poświęcić się nawiązywaniu głębokich relacji z dzieckiem.

„W P&G wierzymy, że równość płci zaczyna się w domu. Dlatego też, wprowadzony ponad 3 lata temu program Share The Care postrzegamy jako zmianę kulturową. Jednym z kluczowych założeń tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na to, że opieka nad dzieckiem nie powinna zależeć od płci. Procter & Gamble wspiera wszystkich rodziców, ponieważ każdy z nich ma prawo do budowania więzi z dzieckiem od pierwszych chwil. Polityka Share The Care to realne działanie w kierunku równości płci, która dla P&G jest niezwykle istotna”

– komentuje Justyna Rymkiewicz, Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Żeby te zmiany były możliwe, ważne są nie tylko działania, ale także budowanie świadomości. Wielu mężczyzn wciąż nie wie, że może skorzystać z urlopów rodzicielskich, nie wie, skąd czerpać informacje na ten temat, a także wciąż nie ma dobrych wzorców. Tu z pomocą przychodzi Gillette – jedna z marek należących do portfolio P&G, która w czerwcu tego roku nawiązała strategiczną współpracę z Fundacją Share the Care. W jej ramach prowadzona była kampania „Facet na 100 pro - Team Rodzina”, która promuje partnerski model rodziny i podział urlopów rodzicielskich. Zwieńczeniem projektu była publikacja specjalnego przewodnika kierowanego do ojców rozważających wykorzystanie urlopu rodzicielskiego. Materiał, który można bezpłatnie pobrać, nie tylko odpowiada na wiele pytań, ale także inspiruje do spojrzenia na ojcostwo w nowym wymiarze.

Obalanie stereotypów nie jest proste. Jednak działania podejmowane przez P&G oraz edukacja i zachęcanie konsumentów, aby stali się wzorami do naśladowania dla następnych pokoleń wychowywanych w duchu dążenia do świata równych szans – jest znaczącym krokiem na tej drodze.