Czym jest zdrada psychiczna, co się do niej zalicza się, jakie są jej skutki, a także jak można ją rozpoznać.

Dlaczego ludzie zdradzają?

Zanim przyjrzymy się bliżej tematyce zdrady psychicznej, najpierw warto zastanowić się dlaczego niektórzy ludzie zdradzają. Dzieje się tak z różnorodnych przyczyn, a każdy przypadek niewierności należy rozpatrywać indywidualnie. Często zdrada wynika ze złożonych motywów emocjonalnych, psychologicznych i społecznych. Warto również zaznaczyć, że przyczyny zdrady mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że zdrada nigdy nie może być usprawiedliwiona i to od osoby zdradzonej zależy, czy potrafi wybaczyć. Mimo wszystko, możemy wyróżnić kilka powszechnych przyczyn niewierności.

Zdrada niejedno ma imię. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj również artykuł: Rodzaje zdrady. Co zalicza się do naruszenia granic w związku?

Brak satysfakcji w obecnej relacji

Po pierwsze, nierzadko zdrada wynika z braku satysfakcji w obecnej relacji. Osoba, która czuje się zaniedbywana, niedoceniana lub odczuwa niedosyt emocjonalny w związku, może szukać zrozumienia i akceptacji u innej osoby. W takim przypadku zdrada jest wynikiem braku troski i uwagi ze strony partnera. Osoba zdradzająca może być głodna uczuć, których nie odczuwa w obecnej relacji. To dążenie do spełnienia emocjonalnego może prowadzić do rozpoczęcia romansu lub innej form zdrady, takiej jak zdrada psychiczna.

Potrzeba nowości i przeżycia przygody

Po drugie, niektórzy ludzie zdradzają ze względu na potrzebę odczucia nowości i przeżycia przygody. Dla tych osób związek stał się rutyną. W takim przypadku zdrada staje się sposobem na ucieczkę od monotonii. Jest traktowana przez osoby zdradzające jako okazja do doświadczania czegoś nowego i ekscytującego. 

Chcą się dowartościować

Po trzecie, paradoksalnie to nie przesadna pewność siebie i wybujałe ego motywują niektóre osoby do zdrady. Zdrada może również wynikać z braku pewności siebie lub niskiego poczucia własnej wartości. Uwaga i zainteresowanie innej osoby mogą tymczasowo pomóc w poprawie samooceny. Zdrada w takim przypadku nie jest prawdziwym rozwiązaniem problemu, a jedynie sposobem na jego zaleczenie.

Ucieczka przed problemami i konfliktami

Niektórzy ludzie mogą traktować zdradę jako sposób na ucieczkę przed trudnościami w obecnej relacji. Romans służy jako odskocznia od codziennych konfliktów, które występują w związku. Ucieczka przed problemami i konfliktami w obecnej relacji może być przyczyną zdrady, ponieważ niektórzy ludzie unikają konfrontacji i trudnych rozmów z partnerem. Zamiast stawić czoła problemom, wybierają zdradę jako formę ucieczki, która pozwala im uniknąć trudności. Jest to sposób na uniknięcie bólu i dyskomfortu, chociaż długoterminowo nie rozwiązuje to rzeczywistych problemów w związku. 

Zobacz także:

Brak komunikacji i zrozumienia

Brak komunikacji i zrozumienia w relacji może prowadzić do zdrady. Brak komunikacji sprawia, że trudno jest rozwiązywać konflikty i wyrażać swoje potrzeby, co zwiększa ryzyko zdrady. Gdy partnerzy nie potrafią porozumieć się ze sobą, a potrzeby emocjonalne pozostają niespełnione, jedna z osób może poszukać rozwiązania poza związkiem w objęciach kochanki lub kochanka.

Przeczytaj również artykuł: Czy wybaczyć zdradę? 7 różnych argumentów za i przeciw

Warto zaznaczyć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie zdradzają, ponieważ motywacje są zróżnicowane i indywidualne. Niemniej jednak, zrozumienie tych podstawowych przyczyn może pomóc w budowaniu zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących związków oraz w unikaniu zdrady.

Co to jest zdrada psychiczna?

Zdrada psychiczna to rodzaj niewierności w związku, która nie jest związana z fizycznym romansowaniem. O zdradzie psychicznej mówimy, gdy stopniowo następuje zbliżenie emocjonalne do osoby niebędącej partnerem. To sytuacja w której jedna osoba narusza zaufanie drugiej poprzez działania lub zachowania, które prowadzą do emocjonalnego oddalenia się od partnera. Jest to sytuacja w której nie do chodzi do zbliżenia fizycznego, niemniej jednak, zdrada psychiczna może być równie bolesna i destrukcyjna dla związku, co jej fizyczny odpowiednik.

Jak objawia się zdrada psychiczna?

Zdrada psychiczna może przybierać wiele form, a jej symptomy są różne w zależności od sytuacji. Osoba zdradzająca ma swoje tajemnice, którymi nie chce się dzielić. Z tego powodu może bardzo wybuchowo reagować, np. gdy zobaczy swój telefon w rękach drugiej osoby. Może też prowadzić dziwne, przyciszone rozmowy telefoniczne czy wymieniać się wiadomościami z kimś innym, a na pytanie „z kim rozmawiasz?”, odpowiada zdawkowo lub wcale. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zachowań, które często uważane są za zdradę psychiczną:

Ukrywanie emocji i myśli

Gdy jedna strona zaczyna ukrywać swoje prawdziwe emocje i myśli przed partnerem, może to prowadzić do utraty zaufania i poczucia oszustwa. Sprawia to, że napięcia i brak zaufania w związku narastają, co zagraża jego stabilności.

Emocjonalna nieobecność

Ignorowanie partnera, brak wsparcia emocjonalnego lub nieobecność w trudnych chwilach może być równie bolesne, co fizyczna nieobecność. W takiej relacji partner czuje się opuszczony i niedoceniany. 

Uporczywe kłamstwa

Kłamstwa, zwłaszcza te dotyczące istotnych kwestii, mogą znacząco nadszarpnąć zaufanie w związku, które jest fundamentem każdej relacji.

Porównywanie partnera do innych

Stawianie partnera w niekorzystnym świetle poprzez porównywanie go do innych osób może budować kompleksy i prowadzić do pogorszenia relacji.

Negatywna krytyka i poniżanie

Ciągłe krytykowanie partnera, wytykanie mu błędów i poniżanie go może być formą psychicznej zdrady, która niszczy poczucie własnej wartości i samoocenę partnera.

Brak wsparcia w trudnych chwilach

Nieudzielanie partnerowi wsparcia emocjonalnego i obojętność wobec jego problemów, zwłaszcza w trudnych chwilach, może stanowić rodzaj zdrady emocjonalnej. W takim związki partner czuje się osamotniony i niezrozumiany

Rywalizacja z partnerem

Traktowanie swojego partnera jak konkurenta lub rywala, szczególnie w kontekście osiągnięć zawodowych lub osobistych, może prowadzić do poczucia zdrady psychicznej.

Nieuczciwe rozwiązywanie konfliktów

Jeśli partner unika uczciwego rozwiązywania konfliktów lub stosuje manipulacyjne taktyki w celu zyskania przewagi w związku, może to być uważane za formę zdrady psychicznej.

Nadmierna kontrola i inwigilacja

Zbyt duża kontrola nad partnerem, monitorowanie jego działań i prywatności, a także inwigilacja mogą prowadzić do poczucia zagrożenia i naruszenia prywatności, co jest formą zdrady psychicznej. W ten sposób zamiast budować wzajemne wsparcie i zaufanie, tworzy się toksyczną atmosferę w relacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również artykuł: Życie po zdradzie. Jak poradzić sobie z niewiernością i jak można sobie pomóc?

Warto zaznaczyć, że zdrada psychiczna, tak samo jak fizyczna, może znacząco wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne partnera i prowadzić do pogorszenia relacji. 

Skutki zdrady psychicznej

Skutki zdrady psychicznej mogą być trudne do przezwyciężenia. Osoba, która doświadcza zdrady psychicznej, może odczuwać emocje takie same jak przy zdradzie fizycznej, a nawet większy ból z powodu trudności w zrozumieniu i udowodnieniu, co się stało. Oto kilka skutków zdrady psychicznej:

  • Utrata zaufania,
  • Emocjonalne obrażenia,
  • Oddalenie emocjonalne,
  • Rozpad związku.

Zaufanie jest podstawą udanego związku. Zdrada psychiczna powoduje nadszarpnięcie tego zaufania, co może prowadzić do trudności w odbudowaniu relacji. Osoba doświadczająca zdrady psychicznej może odczuwać emocjonalne obrażenia i cierpieć z powodu utraty bezpieczeństwa emocjonalnego. Zdrada psychiczna prowadzi do emocjonalnego oddalenia się partnerów, co może skutkować pogorszeniem komunikacji i bliskości w związku.

Jak można zdradzić psychicznie?

Rozpoznanie zdrady psychicznej może być trudne, ponieważ nie jest to zawsze jawne działanie. Niemniej jednak, istnieją pewne sygnały, które mogą sugerować, że partner jest emocjonalnie niewierny. Oto kilka przykładów zachowań, które mogą wskazywać na zdradę psychiczną. Możesz podejrzewać zdradę psychiczną, jeśli partner unika rozmów na tematy, które kiedyś były ważne. Może to oznaczać, że ukrywa swoje myśli i uczucia. Kolejny sygnał ostrzegawczy, to gdy partner przestaje udzielać wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach. Również może to sygnalizować zdradę psychiczną. Powinnaś się również obawiać, jeśli partner zaczyna być bardziej tajemniczy, ukrywa swoje działania i zachowania. Jest to jak najbardziej podejrzane zachowanie, które może sygnalizować zdradę psychiczną. Co więcej, jeśli partner często porównuje cię do innych ludzi w negatywny sposób, może to być forma zdrady psychicznej.

Zdrada to skomplikowane zagadnienie, którego nie da się opisać w jednym krótkim artykule. Aby dowiedzieć się więcej, na temat tego rozległego zagadnienia, przeczytaj również artykuł: Mąż mnie zdradza. Jak poradzić sobie z niewiernością małżonka i czy da się zapomnieć o zdradzie

Podsumowując, zdrada psychiczna może być równie destrukcyjna jak zdrada fizyczna. Jej skutki mogą być równie trudne do przezwyciężenia jak zdrady fizycznej. Najważniejsze, to zapobiegać problemom w związku, zamiast walczyć z ich skutkami. Dlatego tak ważne jest, aby w relacji dążyć do uczciwej komunikacji, budować zaufanie i dążyć do rozwiązania problemów, zanim doprowadzą one do zdrady, również tej psychicznej.