Czy szantaż to manipulacja?

Szantaż to forma manipulacji lub groźby, która ma na celu uzyskanie korzyści, przewagi lub wymuszenie określonych działań od innej osoby. O szantażu możemy mówić zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych oraz, niestety, romantycznych. Ta forma przemocy może przybierać różne formy, dlatego ważne jest, aby być świadomym, czym jest i jak na nią reagować, by ochronić swoje interesy i dobro psychiczne.

Jak wygląda szantaż? 

Jak zazwyczaj wygląda szantaż? Najczęściej szantażysta grozi, że ujawni kompromitujące informacje lub zdjęcia, jeśli ofiara nie przekaże mu dużej sumy pieniędzy. Często ta forma manipulacji pojawia się w pracy, gdy pracownik oznajmia, że przekaże poufne informacje handlowe lub tajemnice przemysłowe konkurencji, jeśli nie zostaną spełnione jego żądania, np. podwyżka lub awans.

Jakie są rodzaje szantażu?

Jest wiele rodzajów szantażu, w zależności od jego celu i kontekstu. Najczęściej spotykane rodzaje szantażu to:

 • Szantaż emocjonalny: wykorzystywanie emocji, np. płaczu, gniewu lub poczucia winy, w celu wymuszenia działania zgodnego z życzeniem szantażysty. Najczęściej występuje w relacjach romantycznych. Często ma miejsce w rodzinie, gdy dziecko próbuje wymusić na rodzicach różne korzyści, np. zakup nowej zabawki. 
 • Szantaż finansowy: polega na grożeniu ujawnieniem informacji lub działań finansowych, jeśli nie zostaną spełnione określone żądania.
 • Szantaż seksualny: to próba wymuszenia działań seksualnych lub innych zachowań, poprzez groźby ujawnienia intymnych informacji lub materiałów.
 • Szantaż zawodowy: osoba wykorzystuje swoją pozycję zawodową lub wiedzę, aby wymusić przewagę lub działania na innych.
 • Szantaż internetowy: osoba może grozić ujawnieniem prywatnych danych, takich jak hasła do kont online, jeśli nie zostaną spełnione jej żądania. Cyberprzestępcy mogą również szyfrować dane ofiary i żądać okupu za ich odszyfrowanie.
 • Szantaż polityczny: polityk grozi ujawnieniem kompromitujących informacji lub skandali, aby uciszyć krytyków lub konkurentów. Chce ujawnić informacje, które mogą zaszkodzić interesom państwa.

Wszystkie formy szantażu są nielegalne i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Ofiary manipulacji powinny zgłosić te sytuacje odpowiednim organom ścigania lub skonsultować się z prawnikiem.

Czy szantaż jest karalny?

Jeżeli jesteś ofiarą szantażu, to możesz szukać pomocy w polskim systemie prawnym. Kodeks Karny posługuje się pojęciem: „zmuszenia innej osoby do określonego działania”. Pod tym stwierdzeniem kryje się szersza definicja, która obejmuje również stosowanie przemocy. Według Kodeksu karnego:

Art. 191 § 1. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Według polskiego prawa karnego na definicję groźby bezprawnej składa się między innymi groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby jemu najbliższej, przy czym nie jest ważne czy sama „wiadomość” jest prawdziwa, czy nie. Nie należy mylić z przestępstwem pomówienia, czyli rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które może mieć miejsce także w sytuacji „zemsty” przestępcy na ofierze, która nie spełniła jego żądań.

Gdzie zgłosić szantaż?

Jeżeli otrzymałaś maila z groźbą udostępnienia prywatnych zdjęć, a w zamian ktoś żąda od ciebie określonej sumy pieniędzy - jest to szantaż i możesz zgłosić go do organów ścigania. W takich przypadkach zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, które jest ścigane na wniosek osoby poszkodowanej. Należy powiadomić o tym najbliższą jednostkę policji lub prokuraturę. Możliwe jest również złożenie zawiadomienia za pomocą https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo.oraz, jeśli zdarzenie dotyczy cyberprzestrzeni, do zespołu ekspertów z CSIRT NASK. Na stronie https://incydent.cert.pl/ dostępny jest prosty, interaktywny formularz umożliwiający wysłanie zgłoszenia o potencjalnym niebezpieczeństwie, w którego treści należy zapisać otrzymaną wiadomość w całości, wraz z załącznikiem i nagłówkami w osobnym pliku.

Zobacz także:

Jakie są skutki szantażu?

Szantaż, niezależnie od jego formy, stanowi istotny problem społeczny, który może wywoływać poważne konsekwencje, zarówno na poziomie jednostki, jak i całego społeczeństwa. Osoby padające ofiarą szantażu często doświadczają uczucia bezsilności, strachu, czy wręcz utraty własnej tożsamości. Toksyczne relacje, oparte na szantażu, mogą prowadzić do poważnych problemów psychicznych, takich jak depresja, lęki czy zaburzenia osobowości. Co więcej, szantaż może stać się źródłem przemocy i konfliktów, a także prowadzić do rozpadu rodzin oraz relacji międzyludzkich.

 • uczucie bezsilności,
 • strach, 
 • utrata własnej tożsamości,
 • depresja, lęki,
 • zaburzenia osobowości,
 • destrukcyjne wzorce zachowań.

Szantaż tworzy destrukcyjne wzorce zachowań, które mogą być przenoszone na przyszłe pokolenia. Dzieci obserwujące go w swoich rodzinach, mogą uważać ten rodzaj manipulacji za akceptowalny i normalny sposób rozwiązywania konfliktów. 

Jak zapobiegać szantażowi?

Promowanie zdrowych relacji, budowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w temacie manipulacji, stanowią kluczowe kroki w walce z tym zjawiskiem. Organizacje społeczne, psycholodzy, edukatorzy oraz instytucje państwowe mają istotną rolę do odegrania w tworzeniu programów informacyjnych i profilaktycznych, które pomagają ludziom rozpoznawać, unikać i zwalczać szantaż.

Co to jest szantaż emocjonalny?

Szantaż emocjonalny to forma manipulacji, w której osoba wykorzystuje swoje uczucia, aby zyskać przewagę lub kontrolę nad innymi. Obejmuje to groźby, manipulacyjne zachowania i próby wywołania poczucia winy u innych. 

Szantaż emocjonalny w związku - co robić?

 1. Zrozum sytuację: jesteś szantażowana emocjonalnie - zrozum, co osoba stosująca szantaż próbuje osiągnąć.
 2. Zachowaj spokój: nie reaguj na groźby lub manipulacje. Pozostań spokojna i opanowana.
 3. Ustal granice: określ swoje granice i bądź konsekwentna w ich utrzymaniu.
 4. Porozmawiaj z zaufaną osobą: porozmawiaj z kimś zaufanym, aby uzyskać wsparcie i perspektywę z zewnątrz.
 5. Skonsultuj się z profesjonalistą: jeśli sytuacja jest poważna, rozważ konsultację z terapeutą lub psychologiem.
 6. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne: dbaj o siebie, swoje zdrowie psychiczne i staraj się unikać toksycznych relacji.

Pamiętaj, że szantaż jest nieakceptowalny i szkodliwy dla naszej psychiki. Warto znać swoje prawa i szukać pomocy, gdy czujemy się zastraszani.