Relacje partnerskie powinny być pełne wsparcia, czułości i bezpieczeństwa, jednak czasem stają się źródłem toksyczności i negatywnego wpływu na naszą psychikę. Nie zawsze łatwo jest zauważyć, gdy nasz partner lub nasza partnerka przekracza granice zdrowego związku, a jego / jej zachowania zaczynają szkodzić nam psychicznie. Dlatego warto zwrócić uwagę na pewne znaki, które mogą świadczyć o tym, że relacja staje się destrukcyjna dla naszego zdrowia psychicznego.

5 znaków, że twój partner ma destrukcyjny wpływ na twoją psychikę – Izolacja

Toksyczny partner / toksyczna partnerka często dąży do izolowania cię od twoich bliskich, aby miał/a pełną kontrolę nad tobą. Jeśli zauważasz, że coraz mniej czasu spędzasz z przyjaciółmi i rodziną, ponieważ osoba partnerska negatywnie reaguje na te kontakty lub aktywnie utrudnia ci spotkania z nimi, może to być sygnał, że relacja jest destrukcyjna dla twojej psychiki.

Manipulacja

Manipulacja emocjonalna to częsty element toksycznego, niewpływającego pozytywnie na stan psychiczny związku. Twój partner może próbować kontrolować twoje emocje, wywoływać w tobie poczucie winy, szantażować emocjonalnie lub stosować inne taktyki manipulacyjne, aby uzyskać to, czego chce. To może prowadzić do chronicznego stresu i niskiego poczucia własnej wartości, które niewątpliwie mają bezpośredni, destrukcyjny wpływ na twoją psychikę. 

Krytyka i poniżanie

Jednym z najbardziej oczywistych sygnałów toksycznej relacji jest ciągłe krytykowanie i deprecjonowanie przez partnera / partnerkę. Jeśli osoba partnerska stale podkreśla twoje błędy, zamiast doceniać twoje zalety, i nie potrafi zaoferować konstruktywnej krytyki, może to powodować spadek twojego poczucia własnej wartości i wiary w siebie, a długofalowo może destrukcyjnie wpłynąć na twoją pewność siebie i stan psychiczny.

Nadmierna kontrola

Toksyczny partner / toksyczna partnerka często próbuje kontrolować wszystkie aspekty twojego życia, od tego, z kim się spotykasz, do tego, jak wydajesz pieniądze. Wykorzystuje manipulację emocjonalną, aby uzyskać to, czego chce, i może wywoływać w tobie poczucie winy lub wątpliwości co do własnych decyzji. To ogranicza twoją wolność i autonomię, co może prowadzić do chronicznego stresu i frustracji. 

Przemoc psychiczna i/lub fizyczna

Najbardziej niebezpiecznym sygnałem destrukcyjnej relacji jest przemoc psychiczna i/lub fizyczna. Jeśli twój partner / twoja partnerka stosuje przemoc werbalną, wyzwiska, groźby, zastraszanie, agresję fizyczną lub jakiekolwiek inne formy przemocy wobec ciebie, natychmiast należy podjąć działania mające na celu zakończenie tej relacji i uzyskanie pomocy.

Jeśli rozpoznajesz którykolwiek z tych znaków w swoim związku, nie ignoruj ich. Warto podjąć działania w celu ochrony swojego zdrowia psychicznego. Pamiętaj, że toksyczna relacja może poważnie zaszkodzić twojemu dobrostanowi psychicznemu, więc ważne jest, abyś podejmował/a świadome decyzje dotyczące swojego życia partnerskiego.

Zobacz także:

Gdzie szukać natychmiastowej pomocy? Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. To darmowy numer pomagający w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Czynny jest codziennie przez całą dobę.