Flirt – co to znaczy?

Flirt to zestaw czynów, gestów, sposobu mówienia i poruszania się, który ma powodować podwyższone zainteresowanie naszą osobą u konkretnego odbiorcy. Jego celem jest przeważnie nawiązanie kontaktu i pokazanie, iż jesteśmy zainteresowani nawiązaniem bliższej relacji. Czasami flirt stanowi jedynie grę pomiędzy dwojgiem osób służącą: dobrej zabawie, zbudowaniu lub podtrzymaniu dobrego nastroju, urozmaiceniu relacji lub pozyskaniu czyjejś sympatii. Umiejętność flirtowania zazwyczaj wzrasta z wiekiem i poczuciem własnej wartości. Zachowanie tego typu wymaga pewności siebie, znajomości swoich atutów i umiejętności ich demonstrowania. Niezbędne będą również: swoboda, dystans do siebie, umiejętność prawienia żartów, niebanalne poczucie humoru, spokój i szczery uśmiech. Dobrze jest nauczyć się prawić wysublimowane i mądre komplementy oraz prowadzić zajmującą rozmowę. Warto też umieć słuchać drugiej osoby i nauczyć się spełniać jej oczekiwania, ale jednocześnie pozostając sobą i w zgodzie z własnymi przekonaniami. Prawdziwe mistrzostwo we flirtowaniu można uzyskać jedynie poprzez częstą praktykę i budowanie samooceny.

Na czym polega flirt? Definicja flirtu

Według definicji flirt jest zachowaniem społecznym, które opiera się prowadzeniu zalotnych rozmów i czynieniu gestów o charakterze kokieteryjnym. Elementami składającymi się na flirt są: specyficzne pozy, gesty, język, mowa ciała, spojrzenia i sposób poruszania się. Niektóre z nich  można przypisać do elementów gry wstępnej. Słowo „flirt” pochodzi z języka starofrancuskiego, od słów: „conter fleurette”, które w przełożeniu na polski oznaczają podejmowanie próby kuszenia poprzez upuszczanie płatków kwiatów.

Jak rozpoznać flirt?

Wśród najpopularniejszych elementów flirtu można spotkać: kontakt wzrokowy, okazjonalny dotyk, wysyłane sygnały, na przykład: dotykanie swoich włosów, ramion, skubanie płatków uszu, przekazywanie i odbieranie liścików, wierszy, wybranych utworów muzycznych lub ich słów, charakterystycznych wiadomości, droczenie się, mruczenie oraz mruganie powiekami.

Flirt słowny

Flirt słowny jest najczęściej praktykowaną odmianą flirtu, ale też najtrudniejszą, ponieważ oprócz odwagi wymaga również posiadania sporej pewności siebie, umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji, prawienia komplementów, niebanalnego poczucia humoru i nietuzinkowej inteligencji. Przeprowadzony w nierozważny sposób, może przynieść efekty wprost przeciwne do oczekiwań.

Ludzie flirtują z kilku powodów. Najczęstszym z nich jest chęć przeprowadzenia ciekawej i zabawnej rozmowy o lekkim zabarwieniu seksualnym, która z założenia nie ma mieć zobowiązującego charakteru. Są i tacy, którzy flirtują, aby znaleźć odpowiednią partnerkę życiową. Niepodważalnie flirt pozwala rozluźnić atmosferę i pogłębić relacje koleżeńskie. Jedynie praktyka pozwala prowadzić coraz bardziej wyrafinowany i satysfakcjonujący flirt.

Flirt wzrokowy

Ponoć dwie trzecie udanego flirtu to spojrzenia. Otóż kontakt wzrokowy posiada niezwykłą siłę. Może zbudować mur, przestraszyć, ale też stworzyć przestrzeń dla nawiązania wartościowej relacji. Flirtowanie spojrzeniem nie jest trudne, a część kobiet od urodzenia posiada tę umiejętność. Na szczęście można też się jej bardzo szybko nauczyć i sprawić, iż wokół nas będą ustawiać się wianuszki adoratorów. Najistotniejszą zasadą podczas prowadzenia flirtu wzrokowego jest przyciągnięcie uwagi spojrzeniem i szczery uśmiech. Nada to wiadomość o przekazywaniu dobrej energii i braku odrzucenia. Podtrzymanie kontaktu wzrokowego przez kilkanaście sekund z jednoczesnym uśmiechem i lekkim wysunięciem tułowia w kierunku drugiej strony jest jasnym sygnałem zainteresowania i chęci kontynuacji relacji. Im dłużej uda nam się utrzymać kontakt wzrokowy, tym więcej pewności damy drugiej stronie.

Etapy flirtu

Flirt jak każda relacja charakteryzuje się kilkoma następującymi po sobie etapami.  Najczęściej rozpoczyna się od wymiany spojrzeń i szczerego uśmiechu. Podtrzymanie wzroku daje sygnał dla możliwości kontynuowania zabawy. Następnie strony flirtu będą próbowały zwrócić na siebie uwagę i przyciągnąć do siebie adoratora. Można to zrobić poprzez charakterystyczne zachowanie, perfumy, atrakcyjny ubiór lub specyficzne gesty. Część osób już na tym etapie zdecyduje się podjąć rozmowę. Początkowo będą to niezobowiązujące komplementy i żarty, które następnie przeistoczą się w dwuznaczne wypowiedzi. Kolejnym etapem będzie podjęcie próby dotyku drugiej osoby lub poczynienie gestów, które miałyby zachęcić drugą stronę do podjęcia tego kroku. Flirt może przyjąć postać niezobowiązującej zabawy, która zakończy się na rozmowie lub być grą wstępną dla dalszych zbliżeń.

Zobacz także:

Czy flirt to zdrada?

Flirt sam w sobie nie stanowi zdrady, ale dzieli go od niej jedynie cienka granica. Flirt to rozmowa z kimś w zalotny i dwuznaczny sposób. Jasne dawanie mu do zrozumienia swojego zainteresowania. To wymiana kokieteryjnych spojrzeń i gestów, oderwanie od codzienności i zabawa chwilą. Flirt często podejmowany jest w sposób nieświadomy dla urozmaicenia relacji, poprawy humoru i umocnienia poczucia własnej wartości. Jednak, gdy jedna ze stron podejmuje wyraźne próby uwodzenia drugiej, stanowi to zaproszenie do czegoś więcej. Ciężko jednoznacznie określić, w którym miejscu kończy się flirt, a zaczyna zdrada. Granica postawiona jest tam, gdzie sami ją sobie wyznaczymy. Niektórzy za zdradę mają jedynie zbliżenia o charakterze seksualnym, dla innych wystarczy podjęcie relacji angażującej emocjonalnie i związanej z podnieceniem lub masturbacją. Warto jednak podkreślić, iż niezależnie od zaszufladkowania flirtu i przypisania bądź nie znamion zdrady, zarówno flirt, jak i zdrada posiadają podobne podłoże. Jest nim chęć dowartościowania się, potwierdzenia swojej atrakcyjności, poszukiwania nowych wrażeń czy zabawy. Czynnikiem sprzyjającym flirtowi i zdradzie jest długie przebywanie w miejscu pracy, lub alkohol.

Jak wygląda flirt w pracy?

Flirt w pracy znajduje się na porządku dziennym. To relacja pomiędzy dwojgiem ludzi, u której podłoża najczęściej stoi napięcie erotyczne. Niejednokrotnie podnosi to efektywność pracowników i chęć do współpracy. Stają się oni dla siebie bardziej pomocni i skorzy do realizacji wielu zadań. Flirt w pracy sprzyja budowaniu przychylnego środowiska w pracy i budowaniu kontaktów na tle zawodowym. Flirt w pracy najczęściej polega na wymianie spojrzeń, dwuznacznych wiadomości i gestów. Z uwagi na częsty kontakt z drugą stroną relacji, bardzo łatwo zrobić o jeden krok za daleko i przekroczyć granice pomiędzy flirtem a zdradą.

Przykłady flirtu z chłopakiem, czyli nauka inteligentnego flirtu

Podczas prowadzenia flirtu bardzo istotna jest postawa ciała. To ona będzie wpływać na pierwsze wrażenie. Warto być energicznym, stosować otwarte ruchy ramion i dłoni i lekko pochylić się w kierunku rozmówcy. To zapewni mu poczucie swobody i bezpieczeństwa. Nie należy silić się na sztuczne gesty i gestykulację, jeśli ta nie leży w naszej naturze. Wszelkie nienaturalne postawy są bardzo łatwe do zauważenia. Na pierwsze wrażenie wpływa również odpowiednio dobrany strój. Nie ważna jest jego cena i marka, ale warto zadbać o właściwie dopasowany fason i krój, który podkreśli atuty sylwetki. Dobrze, aby odzwierciedlał nasz styl i sposób bycia. Bardzo ważna jest barwa i tembr głosu. Najczęściej to właśnie one, a nie wypowiadane słowa, zadecydują o powodzeniu relacji. Warto mówić powoli i głębokim głosem. Nie należy bać się ciszy. Podczas wypowiedzi należy patrzeć głęboko w oczy partnera. W swoich wypowiedziach warto używać metafor i dwuznaczności, co dodatkowo podgrzeje atmosferę. Warto być oryginalnym i przełamywać utarte schematy. Rozpoczęcie rozmowy od sztampowych tekstów nie wróży powodzenia dalszej rozmowie. Przecież nie chodzi tutaj o pogodę, czy miasto urodzenia, a podgrzanie atmosfery. Warto rozpocząć od komplementu, ale takiego zawoalowanego, niewypowiedzianego wprost.

Flirt – teksty

Podczas podejmowania się flirtu słownego warto być oryginalnym i nieszablonowym. Ważna jest naturalność i spontaniczność. Korzystanie z utartych schematów rozmów najczęściej nie przyniesie zamierzonego skutku. Również pytanie o pogodę, miejsce pochodzenia, zamieszkania lub rodzinę nie będzie dobrym rozpoczęciem rozmowy. Warto posilić się na żart lub nietuzinkowy komplement. Już od pierwszych słów rozmowa powinna zaciekawić rozmówcę i zachęcić do jej kontynuowania. Zdecydowanie pomogą niebanalne pytania lub zakłady. Nie ma zestawu unikalnych tekstów, które zapewnią powodzenie każdej rozmowie. Tutaj liczy się pomysłowość i przede wszystkim bycie sobą.