Czym jest szantaż emocjonalny?

Szantaż emocjonalny to forma manipulacji, w której jedna osoba próbuje kontrolować lub wymusić określone reakcje lub zachowania u drugiej osoby, wykorzystując do tego jej emocje, uczucia i słabości. Jest często stosowany w relacjach interpersonalnych, takich jak związki partnerskie, rodzinne czy nawet w środowisku pracy. Cel szantażu emocjonalnego, tak jak każdej formy manipulacji, jest zawsze jeden: osiągnięcie własnych korzyści kosztem innych.

Szantaż emocjonalny to forma manipulacji, która może wynikać z różnych czynników, takich jak osobiste zranienia, brak umiejętności komunikacyjnych czy kontrolujące tendencje. Należy pamiętać, że każda forma manipulacji, w tym szantaż emocjonalny to działanie toksyczne, które może powodować poważne szkody psychiczne i emocjonalne. W przypadku każdej manipulacji mówimy o sprawcy i ofierze.  

Jak wygląda szantaż emocjonalny?

Szantaż emocjonalny przyjmuje różne formy, ale wspólnym mianownikiem jest wykorzystywanie emocji, uczuć i słabości drugiej osoby w celu uzyskania korzyści lub kontroli. Oto kilka przykładów, jak może wyglądać szantaż emocjonalny:

Groźby 

Osoba stosująca szantaż emocjonalny może grozić, że zrobi coś złego lub zostawi drugą osobę, jeśli ta nie spełni jej oczekiwań. Może to być również wywieranie presji poprzez groźby przemocy fizycznej lub psychicznej.

Manipulacja uczuciami

Jeśli mnie kochasz, to zrobisz to, o co cię proszę - to książkowy przykład manipulacji uczuciami w szantażu emocjonalnym. Manipulator może wykorzystywać silne uczucia drugiej osoby, takie jak miłość, troska czy poczucie winy, aby wymusić określone reakcje lub zachowania. 

Wydobywanie poczucia winy

Sprawca w szantażu emocjonalnym zrobi wszystko, żeby to ofiara czuła się winna. Osoba stosująca szantaż emocjonalny może stale przypominać o swoim poświęceniu na jej rzecz. W ten sposób stara się wybudzić sztuczne poczucie winy u drugiej osoby za brak posłuszeństwa lub niezrealizowanie żądania.

Unikanie odpowiedzialności

Manipulator może unikać odpowiedzialności za własne decyzje lub zachowania, przesuwając winę na drugą osobę. Może to wywoływać poczucie, że druga osoba jest odpowiedzialna za wszelkie problemy lub niepowodzenia.

Zobacz także:

Ignorowanie i odtrącanie

Osoba stosująca szantaż emocjonalny może ignorować drugą osobę, jeśli ta nie spełnia jej oczekiwań. Może to obejmować unikanie rozmów, kontaktu lub odtrącanie emocjonalne, czyli tak zwane karanie ciszą.

Krytyka i wyśmiewanie

Osobą o niskiej samoocenie łatwiej jest manipulować. Szantażysta emocjonalny może stale krytykować lub wyśmiewać drugą osobę, aby obniżyć jej poczucie własnej wartości. Te działania mają na celu sprawienie, że druga osoba będzie bardziej podatna na spełnianie żądań manipulatora. Będzie posłuszna, aby uniknąć krytyki.

Manipulowanie informacjami

Osoba stosująca szantaż emocjonalny może celowo manipulować informacjami lub faktami, aby wywołać u drugiej osoby określone emocje lub reakcje, które służą osiągnięciu jej celi.

Działania „na złość"

Manipulator może celowo prowokować zachowania, które wzbudzą negatywne emocje u drugiej osoby, aby ta zareagowała w sposób korzystny dla manipulatora.

Wszystkie te zachowania mają na celu uzyskanie kontroli, wymuszenie posłuszeństwa lub osiągnięcie własnych celów kosztem drugiej osoby. Ważne jest, aby rozpoznać te wzorce zachowań i zdawać sobie sprawę, że szantaż emocjonalny jest niezdrowy i toksyczny dla relacji. 

Jakie są skutki szantażu emocjonalnego?

Skutkiem szantażu emocjonalnego dla ofiary może być utrata pewności siebie, zaniżone poczucie własnej wartości oraz ograniczenie swobody wyboru. Oprócz wymienionych skutków, szantaż emocjonalny może prowadzić do szeregu innych negatywnych konsekwencji zarówno dla osoby będącej celem manipulacji, jak i dla samego stosującego tego zachowania.

Oto kilka dodatkowych skutków szantażu emocjonalnego:

 • Utrata zaufania,
 • Zwiększony poziom stresu i lęku,
 • Depresja i zaburzenia psychiczne,
 • Izolacja społeczna,
 • Trudności w podejmowaniu decyzji,
 • Poczucie winy,
 • Niskie poczucie własnej wartości,
 • Trudności w relacjach,
 • Złamanie granic osobistych,
 • Cykl toksycznych relacji,

Jest istotne, aby osoby doświadczające szantażu emocjonalnego szukały wsparcia terapeutycznego, by nauczyć się radzić sobie z manipulacją i zbudować zdrowsze relacje oraz wzmocnić swoje zdrowie psychiczne.

Jakie są przykłady szantażu emocjonalnego?

Można wyróżnić czterech sprawców szantażu emocjonalnego. Każdy z nich będzie posługiwał się innymi z wyżej wymienionych technik, aby osiągnąć swoje cele.

Kusiciel

Kusiciel wykorzystuje swoje zdolności do manipulacji i przyciągania innych poprzez obietnice korzyści, nagród lub przyjemności. Ich celem jest osiągnięcie pożądanych rezultatów poprzez wykorzystanie emocji i pragnień ofiary. Kusiciele mogą posługiwać się uwodzeniem, flirtem i oferowaniem przyjemnych doznań. Ich techniki polegają na podsuwaniu ofiarom perspektyw atrakcyjnych nagród, które uzyskają, jeśli spełnią ich oczekiwania lub żądania. W ten sposób próbują skłonić ofiary do działania zgodnie z ich wolą.

Biczownik

Biczownicy wykorzystują agresję, krytykę i poniżanie, aby zyskać kontrolę nad innymi. Ich celem jest zastraszenie lub zmanipulowanie ofiar, by te podporządkowały się ich żądaniom. Biczownicy posługują się technikami takimi jak wyśmiewanie, krytyka, groźby lub wywoływanie poczucia winy. Stosują te metody, aby osiągnąć przewagę psychiczną nad ofiarami i sprawić, że spełnią ich oczekiwania w obawie przed konsekwencjami.

Prokurator

Osoba pełniąca rolę prokuratora często ujawnia swoje żale, rozczarowanie lub pretensje w celu wywarcia presji na innych. Ich celem jest wywołanie poczucia winy lub odpowiedzialności w ofiarach za rzeczy na które nie mają wpływu, aby zmusić je do spełnienia ich oczekiwań. Prokuratorzy posługują się technikami takimi jak moralizowanie, wytykanie błędów ofiary oraz wyolbrzymianie konsekwencji niespełnienia ich żądań. W ten sposób dążą do zdobycia przewagi emocjonalnej i manipulują uczuciami ofiary

Cierpiętnik

Cierpiętnicy to osoby, które wykorzystują swoje emocje, cierpienie lub potrzebę pomocy w celu zwrócenia uwagi i uzyskania wsparcia od innych. Ich celem jest wywołanie w innych poczucia winy lub obowiązku, aby ci spełnili ich potrzeby. Cierpiętnicy posługują się technikami takimi jak opowiadanie o swoich trudnościach, wyolbrzymianie swojego cierpienia lub demonstracja desperacji. W ten sposób starają się zyskać współczucie i pomoc od innych.

Warto zauważyć, że każdy z tych typów sprawców szantażu emocjonalnego posługuje się różnymi technikami manipulacyjnymi, aby osiągnąć swoje cele. Ich zachowania mogą prowadzić do poważnych problemów psychicznych i relacyjnych dla ofiar, dlatego ważne jest zdawanie sobie sprawy z tych mechanizmów oraz umiejętność obrony przed nimi.

Jak bronić się przed szantażem emocjonalnym?

Obrona przed szantażem emocjonalnym jest kluczowa dla zachowania zdrowych relacji oraz własnego dobrostanu emocjonalnego. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby bronić się przed szantażem emocjonalnym:

 1. Naucz się rozpoznawać sytuacje, w których możesz być narażony na szantaż emocjonalny. Zwracaj uwagę na manipulacyjne techniki i emocje, które mogą być wykorzystywane przeciwko tobie.
 2. Poznaj swoje granice, określ swoje wartości, i potrzeby. Im bardziej będziesz świadomy swoich priorytetów, tym łatwiej będzie ci odmówić lub zareagować w sytuacjach, gdy ktoś próbuje naruszyć te granice.
 3. Nauka asertywności jest kluczowa. Naucz się wyrażać swoje myśli, uczucia i granice w sposób jasny i pewny. Wyrażaj swoje zdanie w sposób pozytywny, unikaj oskarżającego lub oschłego tonu.
 4. Rozpoznawaj i akceptuj swoje własne uczucia. Jeśli ktoś próbuje wywołać w tobie poczucie winy, zastanów się, czy te uczucia są uzasadnione czy też wynikają z manipulacji.
 5. Zadawaj pytania i prowadź otwartą, szczerą komunikację. Gdy ktoś próbuje wywierać na tobie presję emocjonalną, zapytaj, dlaczego to jest ważne i jakie są intencje tej osoby. Czasami zadawanie pytań może odsłonić ukryte motywacje.
 6. Naucz się odmawiać w sposób stanowczy, ale uprzejmy. Możesz wyrazić swoje powody i zrozumienie dla sytuacji drugiej osoby, ale też jasno podkreślić swoją decyzję.
 7. Jeśli ktoś próbuje wywierać na ciebie presję poprzez prezentowanie się jako cierpiętnik, zapewnij wsparcie, ale nie pozwalaj, aby to wpłynęło na twoje decyzje w sposób niezdrowy dla ciebie.
 8. Jeśli osoba stale wykorzystuje szantaż emocjonalny, rozważ ograniczenie kontaktu lub wyznaczenie zdrowych granic w relacji.
 9. Jeśli masz trudności z obroną się przed szantażem emocjonalnym, poszukaj wsparcia u zaufanych osób - przyjaciół, członków rodziny lub terapeuty. Współpracując z innymi, możesz zdobyć perspektywę i rady na temat swojej sytuacji.
 10. W niektórych przypadkach, gdy manipulacja staje się toksyczna, najlepszym rozwiązaniem może być całkowite oderwanie się od takiej osoby w celu ochrony swojego zdrowia emocjonalnego.

Pamiętaj, że broniąc się przed szantażem emocjonalnym, kieruj się troską o swoje własne dobro i zdrowe relacje. Opanowanie umiejętności asertywnego komunikowania się i zdolności do stawiania granic będzie kluczowe w osiągnięciu tego celu.

Szantaż emocjonalny - przykłady

Szantaż emocjonalny to manipulacyjna taktyka, w której jedna osoba próbuje kontrolować lub wpływać na zachowanie drugiej, wykorzystując jej emocje, wrażliwość lub lęki. Oto kilka przykładów sytuacji, w których może wystąpić szantaż emocjonalny:

Związek partnerski

 • Manipulator grozi zerwaniem, jeśli ofiara nie zrobi dokładnie tego, czego oczekuje.
 • Manipulator sugeruje partnerowi, że to jego wina, iż osoba stosującą szantaż emocjonalny jest nieszczęśliwa. Sugeruje, że ofiara musi się zmienić, aby związek był lepszy.

Rodzina

 • Rodzic grozi dziecku, że jeśli nie zrobi tego, czego oczekuje, to go porzuci.
 • Dziecko wykorzystuje emocjonalny szantaż wobec rodzica, mówiąc np. Jeśli mnie nie pozwolisz wyjść z przyjaciółmi, to już nigdy cię nie pokocham lub Jeśli nie kupisz mi zabawki, to coś sobie zrobię.

Praca

 • Szef grozi pracownikowi, że straci pracę, jeśli nie wykona nadgodzin lub nie spełni nierealnych oczekiwań.
 • Kolega z pracy manipuluje emocjonalnie innego, aby ten wykonywał jego obowiązki.

Przyjaźń

 • Osoba A grozi, że zerwie przyjaźń z osobą B, jeśli B nie spełni jej wymagań.
 • Osoba A wykorzystuje uczucia osoby B, aby uzyskać od niej korzyści lub wsparcie, grożąc zerwaniem kontaktu.

Negocjacje

W negocjacjach, jedna strona wykorzystuje emocje drugiej strony, sugerując, że bez spełnienia jej żądań, negocjacje zakończą się niepowodzeniem.

Relacje interpersonalne

Ktoś sugeruje, że jego emocje i samopoczucie zależą całkowicie od postępowania drugiej osoby, próbując w ten sposób wymusić określone zachowanie.

Czy szantażysta emocjonalny potrafi kochać?

W niektórych przypadkach, szantażysta emocjonalny może wykazywać oznaki miłości lub uczucia w stosunku do ofiary, ale to uczucie często jest skomplikowane i mieszane z innymi motywacjami, takimi jak chęć kontroli, uzyskania korzyści czy zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych.

Aby dowiedzieć się więcej o partnerach, którzy chcą obsesyjnie kontrolować swoje drugie połówki przeczytaj artykuł: Zaborcza miłość.

Warto jednak zaznaczyć, że zdrowa miłość charakteryzuje się szacunkiem, zrozumieniem, współpracą i dbałością o dobro drugiej osoby. Szantaż emocjonalny zazwyczaj narusza te podstawowe zasady zdrowych relacji, ponieważ opiera się na manipulacji i wywieraniu presji na osobie, którą szantażysta twierdzi, że kocha.

Szantaż emocjonalny jest niezdrową formą manipulacji, która może prowadzić do utraty autonomii, niskiej samooceny oraz toksycznych relacji. Warto być świadomym tych sytuacji i starać się tworzyć zdrowe, oparte na szacunku relacje z innymi ludźmi. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą szantażu emocjonalnego, warto zwrócić się o pomoc do bliskich, przyjaciół, lub specjalisty.