Nie ma co ukrywać – starsi ludzie są bardzo często cierpią na samotność, tym bardziej jeśli znajdują się w domu opieki, w którym mają sporadyczny kontakt ze swoją rodziną i przebywają głównie w towarzystwie równolatków. Dzieci z domu dziecka z najróżniejszych powodów również są bardzo poszkodowane przez los i zwyczajnie odczuwają smutek z powodu braku rodziny. Dlatego w Kanadzie powstał genialny projekt, który ma poprawić warunki obu tych grup! Stworzono bowiem jeden wspólny ośrodek zarówno dla dzieci jak i osób starszych! Sam projekt skupia się na najważniejszych potrzebach występujących w społeczeństwie bez względu na wiek m.in. na potrzebie bliskości i kontaktu z drugim człowiekiem. Jego głównym celem jest wspieranie się nawzajem i na tyle sprawienie, by obie te grupy społeczne czuły się lepiej. Korzyści z tej inicjatywy mają osiągać obie strony – młodsi będą mieli możliwość poczuć miłość, jaką mogliby mieć ze strony dziadków, znajdą osoby, które będą się o nie troszczyć podczas pobytu w placówce. Seniorzy za to nie będą czuli się już tak samotni, ich czas będzie zapełniony różnymi zabawami z dziećmi, takimi jak taniec, gry czy wspólne śpiewanie. 

Zobacz także: Tramwaj Różnorodności nauczy warszawiaków tolerancji >>>

To nie pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. Wcześniej takie miejsca powstawały w Australii czy Wielkiej Brytanii. W Anglii natomiast najczęściej z domami spokojnej starości łączono przedszkola. Według lekarzy takie rozwiązanie natychmiastowo przyniosło pozytywne efekty – babcie i dziadkowie automatycznie odzyskiwali chęć do życia oraz można było zaobserwować u nich poprawę takich funkcji życiowych jak szybkość reakcji. Natomiast głównym benefitem dzieci z przebywania ze starszymi jest łatwiejsze nawiązywanie bliskich relacji, dzięki którym młodsi stają się bardziej otwarci na świat i oswajają się ze swoimi lękami. Z relacji pracowników m.in. z ośrodka w Banbury wynika również, że zdarzało się wiele sytuacji, w których starsza osoba była przygaszona, bądź po prostu nie zwracała uwagi na innych (na przykład na skutek demencji), lecz dzięki młodym osobom nagle ożywała i chętniej brała udział w różnych wspólnych aktywnościach. Musimy przyznać, że połączenie domu, w którym przebywają osoby starsze z przedszkolem, bądź domem dziecka jest świetnym pomysłem – obie grupy wiekowe nawzajem uzupełniają swoje potrzeby, czerpią od siebie, dają sobie dużo ciepła, przez co w takich domach na pewno panuje o wiele większa radość. W Polsce zdecydowanie przydałoby się takie rozwiązanie!

Co to jest FOMO? Wiemy, jaki jest wskaźnik tego zjawiska wśród Polaków. Wyniki szokują! >>>