Czego mężczyzna pragnie w kobiecie?

Wiele już zostało napisane na temat pragnień mężczyzn, co do idealnej kobiety. Temat podejmowany był wielokrotnie przez filmowców, literatów, artystów - nic w końcu nie rozpala tak bardzo wyobraźni, jak o(nie)zrealizowane tęsknoty. Zagadnienie było też często badane zarówno przez psychologów, jak i specjalistów od związków. Czy udało się odkryć tę jedną magiczną cechę, która sprawia, że chłopak nie może oprzeć się dziewczynie? Czy wiemy wreszcie i możemy z całą pewnością stwierdzić, czego mężczyzna pragnie w kobiecie?

Otóż… musimy was rozczarować. Pytanie jest bowiem źle postawione. Nie ma przecież czegoś takiego jak „modelowy mężczyzna” i „modelowa kobieta”. Wszyscy jesteśmy różni! Bez względu na to, jak wielkim banałem trąci to stwierdzenie, musimy podkreślić: każdy ma swoje indywidualne potrzeby i preferencje, a generalizacje nigdy nie dają złotego rozwiązania.

Oczywiście jednak możemy wskazać kilka uniwersalnych cech i zachowań, które są pożądane w romantycznych relacjach. Z tym że nie odpowiadają one na pytanie „czego mężczyzna pragnie w kobiecie”, ale raczej wyjaśniają, czego pragnie człowiek w drugim człowieku. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że do tych rzeczy tęsknimy najbardziej, gdy myślimy o dobrym, zdrowym związku dwóch osób.

Akceptacja i zrozumienie

Bez wątpienia jednym z najważniejszych ludzkich pragnień jest akceptacja i zrozumienie - tak w romantycznych związkach, jak i relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Nie tylko mężczyźni pragną być widziani i akceptowani takimi, jacy są, z pełnym wachlarzem swoich zalet i wad, mocnych i słabych stron. Bez zrozumienia i akceptacji drugiej osoby praktycznie niemożliwe jest zbudowanie udanego związku.

Sprawna komunikacja i empatia

Aktywne słuchanie, otwarte wyrażanie swoich uczuć, nastawienia na rozwiązywanie konfliktów, poszanowanie odmiennego zdania - tego w relacjach chcą chyba wszyscy bez wyjątku, i nie zależy to od płci. Większość osób pragnie partnerki czy partnera umiejącego rozmawiać konstruktywnie, bez biernej agresji i osobistych ataków, bo taka komunikacja pomaga budować więź i zrozumienie. Jak łatwo się domyślić, dobra komunikacja nie istnieje bez empatii. Gdy dwie osoby są w stanie z empatią słuchać siebie nawzajem, mogą lepiej rozumieć perspektywę drugiej strony, co pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów i problemów.

Zaangażowanie i wsparcie

Nie będzie odkryciem Ameryki stwierdzenie, że zaangażowanie i wsparcie są fundamentalnymi elementami zdrowych i satysfakcjonujących związków. I pragną ich zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Gotowość do bycia z drugą osobą w trudnych momentach tworzy w relacji poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wiedząc, że mogą liczyć na siebie nawzajem w trudnych sytuacjach, partnerzy czują się silniejsi, łatwiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. Większość z nas tego potrzebuje.

Intymność i bliskość emocjonalna

Ludzie - znów: bez względu na to, jakiej są płci - pragną intymności i bliskości emocjonalnej ze strony osób, z którymi tworzą bliskie związki. Jest to związane zarówno z naszą konstrukcją biologiczną, jak i psychiczną. Od zarania dziejów ludzie żyli i funkcjonowali w społecznościach, gdzie relacje odgrywały kluczową rolę w przetrwaniu i rozwoju jednostki oraz grupy. Bliskość i intymność pozwalają zaspokajać takie potrzeby jak poczucie akceptacji, docenienia, miłości. Silne więzi emocjonalne są niezbędne dla naszego dobrostanu i poczucia szczęścia.

Zobacz także:

Szacunek

Bez szacunku nie ma mowy o ilości ani tworzeniu jakichkolwiek długotrwałych, zdrowych relacji. Szacunek jest podstawą do zbudowania wzajemnego zaufania. Jest wyrazem uznania wartości drugiej osoby. Jest niezbędny do zachowania prywatności i autonomii. Jest podstawą współpracy i osiągania wspólnych celów w relacji. Szacunek to coś, czego pragnie chyba każdy człowiek. I jest to jedna z niewielu generalizacji, które sprawdzają się niemalże zawsze.