Masz literę M na dłoni? To cecha, która występuje u niewielu osób. Co mówi o tobie?

Wróżenie z dłoni, nazywane inaczej chiromancją (gr. cheir – ręka, manteia – wróżenie), to mistyczna i fascynująca sztuka, która (podobnie jak astrologia, Wielkie i Małe Arkana tarota czy portret numerologiczny), według zwolenników tej metody może powiedzieć nam dużo o życiu danej osoby. Historia chiromancji sięga pięciu tysięcy lat wstecz, a za jej kolebkę są uważane przede wszystkim kraje Wschodu, takie jak Indie, Syria i Chiny. Pierwsze wróżby z dłoni były związane przede wszystkim z… obserwacją nieba. Magowie i szamani odkryli, że bruzdy we wnętrzu naszych rąk przypominają linie łączące gwiazdy w danych gwiazdozbiorach. Tak powstawały mapy dłoni, na których podstawie określano wydarzenia w życiu człowieka, od urodzenia, aż do śmierci. Wiedza była przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie. 

Chiromancja zawitała do Europy w XV wieku, ale zyskała na popularności dopiero po 1700 roku. W późniejszych latach zajęli się nią astrologowie, którzy do map dłoni zawierających gwiazdy dodali również miejsca odpowiadające planetom. 

Musimy pamiętać, że według chiromantów podczas wróżenia dłonie powinny być rozpatrywana oddzielnie:

 1. Prawa dłoń jest nazywana „dłonią wolnej woli”. Odpowiada za postawę i działania, to, co człowiek pokazuje i daje z siebie na zewnątrz. 
 2. Lewa dłoń jest nazywana „dłonią przeznaczenia”. Mówi o wszystkim, co jest w nas ukryte, o naszym wnętrzu, ale także sytuacjach, na które nie mamy w życiu wpływu. Lewa dłoń określa charakter, osobowość, uzdolnienia, wady i zalety człowieka. 

W jaki sposób zmarszczki we wnętrzu naszych rąk są w stanie przepowiedzieć przyszłość? Najważniejszy jest ich układ. W dłoniach wyróżniamy trzy główne linie papilarne

 • linię życia, 
 • linię serca, 
 • linię głowy. 

Jeśli przecinając się, tworzą we wnętrzu którejś z dłoni kształt przypominający literę M, oznacza to, że jesteś bardzo hojnie obdarzony przez los!  

Linie na twojej dłoni układają się w literę M? Masz szczęście! 

Litera M utworzona z linii życia, serca i głowy, zdarza się niezwykle rzadko i jest zarezerwowana dla wyjątkowych osób. Najczęściej symbolizuje cechy takie jak: 

 • empatyczność, 
 • hojność, 
 • inteligencja, 
 • charyzma, 
 • zdolności przywódcze, 
 • intuicja, 
 • dostrzeganie tego, czego inni nie widzą, 
 • smykałka do biznesu. 

Linia M dotyczy przede wszystkim osób obdarzonych bardzo silną intuicją, w połączeniu z logicznym myśleniem. Dzięki temu często realizują się one w ścieżce kariery związanej z biznesem, w której osiągają mega duże sukcesy. Nie są to jednak osoby, które idą po trupach do celu. Bruzda w kształcie litery M symbolizuje też empatię, zrozumienie innych, i życie w zgodzie z moralnymi zasadami. Osoby te są niezwykle szczere, można powiedzieć, że wręcz brzydzą się kłamstwem, oszustwem i manipulacją. 

Zobacz także:

Linie papilarne zbiegające się w kształt litery M we wnętrzu dłoni symbolizują też niezwykle wysoki iloraz inteligencji i chęć zdobywania wiedzy. Predyspozycje umysłowe pozwalają takiej osobie realizować się w wielu różnych dziedzinach życia, bez względu na to, jaką wybrała dla siebie ścieżkę zawodową. 

Jeżeli linie na twoich dłoniach układają się w literę M, to mamy vi czego zazdrościć 

Osoby posiadające literę M we wnętrzu dłoni to urodzeni przywódcy. Są obdarzone niezwykłą charyzmą, jednak bardzo dbają o stosowanie się do zasad kodeksu moralnego. Dzięki temu często są odbierane przez innych jako autorytet, a ludzie wokół liczą się z ich zdaniem. 

Ludzi posiadających ten charakterystyczny znak bardzo trudno jest też oszukać. Ich niesamowicie silna intuicja, połączona z bystrością i spostrzegawczością, sprawiają, że są w stanie bez problemu wyczytać intencję rozmówcy lub wyczuć, że w danej sytuacji coś nie gra.

Masz na dłoni literę M? Jest w tobie coś naprawdę niezwykłego!

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, kształt przypominający literę M na dłoni nie zdarza się zbyt często. Według tradycji, wierzeń i legend, ten charakterystyczny znak występował przede wszystkim u wielkich przywódców oraz proroków. Ludzie, którzy go posiadają, są obdarzeni tzw. szóstym zmysłem, inteligencją i siłą, co stanowi znakomite połączenie i skazuje ich na sukces! 

Musimy pamiętać, że wiele zależy od tego, na której dłoni mamy literę M: 

 • jeśli znajduje się na wnętrzu lewej dłoni, może zwiastować, że nasza ścieżka życiowa będzie związana z rozwojem duchowym i przewodnictwem, 
 • jeśli znajduje się na wnętrzu prawej dłoni, może przepowiadać, że nasza ścieżka będzie związana z biznesem, kreacją, tworzeniem i zarządzaniem innymi ludźmi. 

Co, jeśli posiadamy kształt przypominający literę M na obu dłoniach? Ta niezwykła sytuacja zdarza się niesamowicie rzadko i oznacza, że mamy w sobie wszystkie cechy opisane powyżej!